Papež František ve svatyni Señor de los Milagros v Limě, 21. ledna 2018 Papež František ve svatyni Señor de los Milagros v Limě, 21. ledna 2018 

František: Pandemie zázraku nezabrání a Kristus vejde do lidských srdcí

“Přestože letos procesí nebude smět vyjít do ulic, Pánu to nezabrání k učinění zázraku a vejde do tisícerých srdcí, připravených prostou vírou k rozpoznání Boha, jenž se stal člověkem a který v žádné epoše nepřestává kráčet se svými bratry” - píše papež František v poselství adresovaném k rukám arcibiskupa peruánského hlavního města u příležitosti svátku Krista Divotrůvrce.

Lidová zbožnost je srdci papeže Františka velmi blízká. Jeho vnímavost k tradicím po staletí živícím víru Božího lidu potvrzuje také dnešní poselství do Limy, kde se první říjnovou sobotu pořádala procesí s obrazem Krista Divotvůrce - Señor de los Milagros. Jeho příběh je spjat s dějinami Limy, města položeného nad Tichým oceánem na nestabilní tektonické desce, a proto zvyklého na pravidelná zemětřesení. Při obzvláště silných otřesech v roce 1655 lehlo v troskách téměř celé město. Přežila však zeď, na které černý otrok vyobrazil Ukřižovaného Krista. Když se o 32 let později situace zopakovala, vytvořili věřící kopii zázračného obrazu, kterou nosili v procesích v časech přírodních i jiných kalamit. Tradice se postupně rozšířila z Peru do celého světa a Señor de los Milagros je uctíván rovněž v ulicích New Yorku nebo Říma. Letos se přirozeně obracejí zraky k Ukřižovanému “v prosbě o Boží milosrdenství a ukončení pandemie,” jak papež připomíná ve svém poselství.

“Ukřižovaný Ježíš, nepohnutě přibitý na kříži, nikoli však silou hřebů, nýbrž svou nekonečnou láskou, je nejsilnějším důkazem Boží lásky k milovanému peruánskému národu - píše František. - Ukazuje se jako Emanuel, Bůh-s-námi, který v tichosti vychází vstříc svému lidu, aby mu dal život a útěchu.” Papež připomíná, že Boží lid spolu se svými pastýři zbožně a s nadějí doprovází Ukřižovaného v dlouhém procesí ulicemi hlavního města již 332 let. A jak dodává, přestože pandemie tuto tradici přerušila, nemůže zabránit tomu, aby Ježíš vstoupil do lidských srdcí. On totiž přichází za každých okolností, “aby sdílel nejistoty a utrpení všech a zejména těch nejchudších, vyloučených a odhozených,” ujišťuje papež František v poselství k rukám limského arcibiskupa Carlose Castilla Mattasoglia.

(job)

3. října 2020, 14:26