Sv. Terezie z Lisieux Sv. Terezie z Lisieux 

František a Terezička

„V mnohém se podobají – prosté a ryzí vystupování, upřímnost, posvěcování skrze maličkosti. A s nelibostí nesou přetvářku, říká autorka knihy „Terezie a František“, která mapuje duchovní přátelství současného papeže se světicí z Lisieux a jeho dopad na nynější pontifikát. Svazek uvedl předmluvou papežův dlouholetý spolupracovník Guzmán Carriquiry Lecour, doslov k němu napsal kard. Marc Quellet.

Francouzská novinářka Elisabeth de Baudouïn o svém díle (Thérèse et François, Salvator 2019) hovořila s měsíčníkem vatikánského deníku L´Osservatore Romano, který se věnuje problematice žen v církvi a společnosti (Donne, Chiesa, Mondo, č.85). Jak říká, o počátcích Františkovy úcty ke svaté Terezičce se lze jen dohadovat. Bergogliova zbožná babička Rosa, na kterou často vzpomíná, ještě za života v Turíně navštěvovala farnost spravovanou karmelitány, kde se mohla o francouzské svaté doslechnout . V buenosaireském semináři a jezuitském noviciátě se pak mladý Jorge Mario zcela jistě setkal s „Dějinami duše“, považovanými za duchovní klasiku. Nelze opominout, že sv. Terezie od Dítěte Ježíše, patronka misií, se těšila veliké úctě po celé Argentině, evangelizované jezuitskými misionáři.

Jeden z nich – otec Putigan, SJ, pravděpodobně argentinského původu, v papežově vlasti již od dvacátých let šířil (podle různých pramenů od 3.12.1925, tedy v roce Tereziiny kanonizace) tzv. novénu růží, která spočívá v modlitbě čtyřiadvaceti Sláva Otci na poděkování za dary obdržené během čtyřiadvaceti let karmelitčina pozemského života. Různá svědectví – včetně toho papežova – dokládají, že karmelitská světice dokazuje svou přímluvu a starostlivost darem bílé růže, jak slíbila před svou smrtí: „Chci trávit své nebe tím, že budu na zemi neustále pomáhat jiným. Po své smrti sešlu na zemi déšť růží”. Papež František se o takovýchto nečekaných epizodách opakovaně zmínil v rozhovorech s novináři (kupříkladu ještě jako kardinál v knižním rozhovoru El Jesuita se Sergiem Rubinem a Francescou Ambrogetti).

Co tato papežově úcta ke svaté Terezičce vypovídá o jeho vztahu k ženám? Nad tím se v knize francouzské novinářky zamýšlí jezuita o. Diego Fares: „Svatý otec miluje odvážné ženy. Má rád sv. Janu z Arku nikoli kvůli tomu, že se postavila do čela vojska, či Terezii, protože se stala učitelkou církve, nýbrž protože to jsou ženy, které do hloubi naplnily své poslání a zaujaly místo, které jim Bůh přidělil. „Nikdy bych nevěřila tomu, že je možné tolik trpět. …Nedovedu si to vysvětlit jinak, než horoucí touhou po spáse duší“, prohlásila svatá Terezie na konci života. Tyto ženy, které dokázaly zajet až na hlubinu, jsou mezi sebou všechny propojené“, soudí argentinský jezuita Fares.

(jag)

1. října 2020, 16:10