2020.08.19 Udienza Generale 2020.08.19 Udienza Generale 

Papež: Opce pro chudé není politická, ani ideologická, nýbrž evangelní

Papež pronesl dopoledne pravidelnou středeční katechezi. I tentokrát ze soukromé knihovny v Apoštolském paláci pouze v přímém přenosu, který bylo možné sledovat v televizi či na digitálních přístrojích, nikoli na velkoplošných obrazovkách na Náměstí sv. Petra.

Petrův nástupce pokračoval v cyklu nazvaném „Uzdravit svět“, ve kterém předkládá hlavní zásady sociálního učení církve pro nynější situaci.

Na úvod dnešní části vybral k přečtení úryvek z druhého listu sv. Pavla Korinťanům (2 Kor 8,1-2.9). Apoštol národů podává zprávu o velkodušnosti církevních obcí v Makedonii, které se navzdory velkému soužení, jež je postihlo, a svojí chudobě chtěly podílet na dobročinné sbírce pro jeruzalémské křesťany. Pavel je dává za příklad a vybízí korintské křesťany k témuž těmito slovy: »Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista: on, ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby« (v.9). Po přečtení tohoto úryvku v osmi jazycích si vzal slovo Petrův nástupce. Třetí část zmíněného cyklu věnoval upřednostňování chudých a ctnosti lásky a v samotném závěru řekl:

Pokud by v tomto světě nespravedlivém pro chudé a zranitelné měl virus opět nabýt na intenzitě, musíme tento svět změnit. Podle Ježíšova příkladu, lékaře integrální božské lásky, to znamená fyzického, sociálního a duchovního uzdravení (srov. Jan 5,6-9), jako to činil Ježíš. musíme jednat nyní, abychom uzdravili epidemie způsobené maličkými neviditelnými viry a uzdravili i ty, vyvolané obrovskými a viditelnými sociálními nespravedlnostmi. Navrhuji, aby se tak stalo na základě Boží lásky, jež staví periferie do středu a ty poslední dopředu. Nezapomínat na protokol, podle kterého budeme souzeni, tedy 25. kapitola Matouše. Uskutečňujme jej v tomto rozjezdu z epidemie. Na základě této konkrétní lásky ukotvené v naději a založené ve víře bude možný zdravější svět. Jinak z krize vyjdeme jako horší. Kéž nám Pán pomáhá a posílí nás, abychom vyšli jako lepší a odpověděli na potřeby dnešního světa.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

Na konec papež připomněl čtvrteční liturgickou památku sv. Bernarda z Clairvaux:

Na zítřek připadá liturgická památka sv. Bernarda z Clairvaux, velkého Učitele církve a zvláště vnímavého obdivovatele Madony. Jeho příklad ať vzbudí v každém touhu svěřovat se s důvěrou do mateřské ochrany svaté Panny, Uzdravení nemocných.“

Po závěrečné modlitbě Otčenáš, recitované společně s deseti spolupracovníky, přítomnými v knihovně Apoštolského paláce, udělil papež požehnání všem, kdo jej sledovali za pomoci komunikačních prostředků.

 

(mig)

19. srpna 2020, 12:27