Svatý Antonín, bazilika v Padově Svatý Antonín, bazilika v Padově 

Spatřujme Pána v každé lidské tváři, píše papež ctitelům svatého Antonína z Padovy

Přál bych minoritům i ctitelům sv. Antonína, rozptýleným po všech zemích, aby zakoušeli tentýž svatý neklid, který tohoto světce přivedl na cesty světa, aby skutky i slovem dosvědčoval Boží lásku, píše papež František v listě k jubilejnímu roku osmistého výročí františkánského povolání sv. Antonína z Padovy, učitele církve.

Adresátem Františkova listu, datovaného 15. únorem t.r., je o. Carlos Alberto Trovarelli, generální ministr Řádu menších bratří konventuálů (minoritů). V úvodu poselství papež stručně shrnuje vývoj Antonínova povolání: “Před osmi sty lety se v Coimbře mladý augustiniánský kanovník Fernando, pocházející z Lisabonu, dozvěděl o mučednictví pěti františkánů, kteří byli téhož roku, 16. ledna, z důvodu křesťanské víry zabiti v Maroku. Rozhodl se k zásadnímu životnímu obratu, opustil vlast a vydal se na cestu, která se stala symbolem duchovní pouti jeho konverze”. Římský biskup poté popisuje etapy Antonínova putování – nejprve Maroko, kde byl odhodlán ke statečnému životu podle evangelia ve stopách umučených františkánů, avšak nemoc zvrátila jeho úmysly, a dále vylodění na Sicílii v důsledku ztroskotání, jak se to “rovněž dnes stává mnoha našim bratrům a sestrám”.

Proztřetelnostní setkání se sv. Františkem, pokračuje Petrův nástupce, podnítilo Antonína k cestám po Itálii a Francii, až se nakonec usadil v Padově, městě, které se pojí s jeho jménem a uchovává jeho tělesné ostatky. Kéž by výročí jeho povolání vzbudilo v řeholnících konventuálech a světcových ctitelích týž svatý neklid, kvůli němuž se vydával na cestu, přeje si papež a dodává: A kéž by jeho zájem o nesnáze rodin, chudých a nuzných lidí, stejně jako jeho zaujetí pro pravdu a spravedlnost vyvolaly také v nás úsilí o velkodušné darování sebe sama, na znamení bratrství. Římský biskup se obrací zejména k mladým lidem, pro něž se tento dávný, avšak zároveň moderní a ve svých intuicích geniální světec může stát vzorem, hodným následování.

„Duchovně se připojuji ke všem, kteří se v tomto osmistém antoniánském jubileu zúčastní různých jeho iniciativ, ať již modlitebních či charitativních“, uzavírá papež František. A před udělením apoštolského požehnání minoritům i všem, kteří čerpají ze spirituality sv. Antonína, přeje, aby každý z nich mohl spolu s tímto světcem opakovat: »Zřím svého Pána!«. “Je totiž nezbytné »vidět Pána« v tváři každého bratra a sestry, nabízet všem útěchu, naději a možnost setkání s Božím slovem, v kterém lze ukotvit život”, připomíná Svatý otec.

(jag)

3. června 2020, 12:22