VATICAN-HEALTH-VIRUS-RELIGION-POPE-ANGELUS VATICAN-HEALTH-VIRUS-RELIGION-POPE-ANGELUS 

Papež: Nebát se duchovní vyprahlosti

Na Svatopetrském náměstí se před polednem sešly opět asi dvě stovky věřících, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Petrův nástupce komentoval evangelium dnešní 12. neděle liturgického mezidobí (Mt 10,26-33), kde Ježíš klade na srdce učedníkům, aby se nebáli »těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou«,  a dodává: »Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo« (v. 28). Papež František mluvil o tom, jak čelit třem pokušením, se kterými se potkává ten, kdo šíří radostnou zvěst.

Jsou tedy tři pokušení: za prvé přislazovat či ředit evangelium, za druhé pronásledování a za třetí dojem, že nás Bůh opustil. Také Ježíš protrpěl tuto zkoušku v getsemanské zahradě a na kříži: »Otče, proč jsi mne opustil« - řekl Ježíš. Někdy je tato duchovní vyprahlost citelná... ale nebojme se jí. Otec o nás pečuje, protože máme v jeho očích velkou cenu. Záleží na smělosti, na odvaze svědectví a dosvědčování víry: „vyznat Ježíše před lidmi“ a prokazovat dobro.

Nejsvětější Maria, vzor důvěry a odevzdanosti Bohu v okamžiku protivenství a nebezpečí, ať nám pomáhá, abychom nikdy nepodlehli bezútěšnosti, ale vždycky se svěřovali Jemu a Boží milosti, která je vždycky mocnější než zlo.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Kalendář OSN připomněl papež v dodatku, který jako obvykle následoval po modlitbě Anděl Páně:

„Včera (20.6.) Spojené národy připomínali Světový den uprchlíků. Krize vyvolaná koronavirem poukázala na požadavek zajistit nezbytnou ochranu také lidem na útěku, aby byla chráněna jejich důstojnost a bezpečnost. Vybízím vás připojit se k mojí modlitbě za nové a účinné nasazení všech za účinnou ochranu každé lidské bytosti, zejména těch, kdo jsou nuceni prchat před situacemi vážného nebezpečí, jež hrozí jim a jejich rodinám.“

Potom ještě dodal:

„Dalším aspektem, nad kterým nás pandemie přiměla se zamyslet, je vztah mezi člověkem a životním prostředím. Karanténa snížila znečištění a umožnila objevit krásu mnoha míst bez provozu a lomozu. Nyní, kdy dochází k obnově aktivit, bychom měli být všichni odpovědnější za péči o společný dům. Cením si rozmanitých iniciativ, které se ve všech částech světa rodí „zdola“ a míří tímto směrem. Například v Římě dnes jedna taková probíhá a týká řeky Tibery. Je jich však mnoho i jinde! Kéž povzbuzují k občanství, které si je více vědomé tohoto základního obecného dobra.“

Petrův nástupce pak myslí zalétnul do svojí vlasti, kde se - stejně jako v České republice - slaví třetí červnovou neděli Den otců:

Na dnešek v mojí vlasti a na mnoha jiných místech připadá Den otce, Den tatínka. Ujišťuji svojí blízkostí a modlitbou všechny tatínky. Všichni víme, že být tatínkem není snadné řemeslo. Proto se za ně modleme. Zvláštním způsobem připomínám také naše otce, kteří se o nás již starají z nebe.

Potom se Svatý otec obrátil k lidem přítomným na Svatopetrském náměstí a připomněl na dnešek připadající liturgickou památku sv. Aloise Gonzagy SI.

„Zdravím vás všechny, drazí římští věřící, poutníci z různých částí Itálie, a občas i z jiných zemí. Zdravím zejména vás mladé lidi: dnes si připomínáme svatého Aloise Gonzagu, mladíka překypujícího láskou k Bohu a k bližnímu, který zemřel velice mlád tady v Římě, protože pečoval o nakažené morem. Jeho přímluvě svěřuji mladé lidi celého světa.“

Po společné mariánské modlitbě papež František všem požehnal.

 

(mig)

21. června 2020, 13:48