VATICAN-HEALTH-VIRUS-RELIGION-POPE-ANGELUS VATICAN-HEALTH-VIRUS-RELIGION-POPE-ANGELUS 

Láska je nezištná i vděčná

Před polednem se na Svatopetrském náměstí shromáždilo přibližně tři sta lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Papež komentoval evangelium ze 13. neděle liturgického mezidobí (srov. Mt 10,37-42).

Velkorysá vděčnost Boha Otce zohledňuje i ten nejmenší skutek lásky a služby prokázaný bratřím. Je to chytlavá uznalost, která každému z nás pomáhá cítit vděčnost k těm, kdo pečují o naše potřeby. Když nám někdo poslouží, netřeba si myslet, že nám to všechno náleží. Vděčnost a uznalost je především znamením dobrého vychování, ale také rozpoznávacím znamením křesťana. Je to jednoduché, ale ryzí znamení Božího království, jež je královstvím zdarma dané a vděčné lásky.

Nejsvětější Maria, která milovala Ježíše víc než svůj vlastní život a následovala Jej až pod kříž, ať nám vždycky pomáhá postavit se s ochotným srdcem před Boha a nechat svoje jednání i činy soudit Jeho Slovem.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před Angelus je ZDE

Po společné modlitbě Anděl Páně, papež věnoval papež pozornost některým tématům mezinárodního politického dění:

Toto úterý, 30. června, se bude konat čtvrtá konference Evropské unie a Spojených národů »na podporu budoucnosti Sýrie a regionu«. Modleme se za dramatickou situaci syrského lidu a sousedních zemí, zejména Libanonu, v kontextu vážných sociálně-politických a ekonomických krizí, které pandemie ještě zhoršila. Pomyslete, že tam jsou děti, které hladovějí, nemají co jíst. Prosím, ať vládci dokáží nastolit mír!

Vybízím také k modlitbě za obyvatele Jemenu, zejména děti, které trpí velice vážnou humanitární krizí, jakož i za obyvatele postižené povodněmi v západní Ukrajině. Kéž zakusí Pánovu útěchu a pomoc bratří.

 

(mig)

28. června 2020, 13:28