Vatican News
Z audience pro italské novináře Z audience pro italské novináře  (ANSA)

Papež o novinářské pravdomluvnosti za každou cenu

Buďte hlasem svědomí takové žurnalistiky, která je s to rozlišovat dobro od zla, lidské volby od těch nelidských, abyste tak souzněli s církevním magisteriem, vyzval papež František při dnešní audienci členy Katolického svazu italského tisku, který slaví šest desetiletí od založení.

„Novinář, který píše kroniku dějin, je povolán k tomu, aby rekonstruoval paměť událostí, pracoval ku prospěchu sociální soudržnosti a za každou cenu říkal pravdu – existuje určitá parresia, tedy odhodlanost novináře, která je nicméně neustále uctivá a nikdy arogantní“.

To znamená, že se máte vyjadřovat evangelním stylem: „ano, ano – ne, ne. Co je nad to, je ze Zlého“ (Mt 5,37), připomenul italským novinářům Svatý otec s poukazem na nesmírnou odpovědnost jejich slova, které nejenom vypráví a utváří svět, nýbrž může rozšiřovat prostor svobody a odpovědnosti, či naopak otroctví a závislosti na moci.

„Kolikrát by se novinář rád vydal touto cestou, ale má za sebou editora, který mu oznámí, že to či ono se zveřejní, anebo nikoli. Veškerá pravda se tak destiluje na základě editorské finanční výhodnosti a nakonec se sděluje to, co není pravdivé, krásné a dobré. Od mnoha svých předchůdců jste se naučili, že za použití slov o míru, spravedlnosti a solidaritě, doložených důsledným svědectvím, lze  budovat spravedlivější a pospolitější společnost. Totéž bohužel platí i pro pravý opak. Kéž byste tedy mohli přispět ke stržení masky z falešných a rozkladných slov.“

V éře internetu je novinářovým úkolem dohlédavat důvěryhodné zdroje, vsazovat je do kontextu, vykládat a hierarchicky pořádat, zdůraznil římský biskup. Často uvádím následující příklad: na ulici umrzne člověk, ale to se do zpráv nedostane, kdežto na pokles burzy o dva body reagují všechny agentury. Tady něco nefunguje, podotkl papež.

„Nemějte strach z obráceného pořadí zpráv, abyste propůjčili hlas tomu, kdo ho nemá. Přinášejte dobré zprávy – nikoli pohádky, ale reálné dobré zprávy, které utvářejí sociální přátelství a budují myšlenkové komunity lidí schopných vykládat znamení doby.“

Petrův nástupce dále poznamenal, že do Katolického svazu italského tisku se tradičně zapisují také jezuité z časopisu Civiltà Cattolica a vybídl novináře, aby se spoléhali na jejich přínos. V závěru jim odkázal následováníhodný vzor.

„Církev blahořečila 12. 6. 2010 prvního laického novináře, Manuela Lozana Garrida, známějšího jako Lola. Žil v době španělské občanské války, kdy křesťanství znamenalo životní riziko. Navzdory nemoci, která ho po osmadvacet let upoutala na vozík, nadále miloval své povolání. Ve svém „Novinářském desateru“ doporučuje, abychom „platili měnou upřímnosti“, „hnětli chléb z čistých informací za pomoci soli svého stylu a kvasu věčnosti“, „nepředkládali cukrovinky ani pálivé pokrmy, nýbrž dobré sousto čistého života plného naděje“. To je skutečně pěkný příklad, hodný následování!“

Řekl dnes papež František italským katolickým novinářům.

(jag)

23. září 2019, 15:36