Vatican News
Průvodce misijním měsícem Průvodce misijním měsícem 

Papež František zahájí mimořádný misijní měsíc

V úterý 1. října, v den památky sv. Terezie od Dítěte Ježíše, bude papež František předsedat nešporám, které zahájí mimořádný misijní měsíc. Liturgie začne v 18 hodin ve Vatikánské bazilice.

Příležitostí k vyhlášení mimořádného misijního měsíce se stalo 100. výročí vydání misijní encykliky Papeže Benedikta XV. „Maximum illud“ (30. listopadu 1918) Papež František zvolil za jeho motto slova: „Pokřtění a vyslaní: Kristova církev na misii ve světě“.

Během prezentace Mimořádného světového misijního měsíce ve Vatikánském tiskovém středisku kardinál Fernando Filoni zdůraznil, že encyklika Benedikta XV. naprosto změnila pohled na misie. Namísto koloniálního vnímání zavedla pohled na misionáře jako na představitele určité země a zdůraznila, že jsou především Kristovými velvyslanci. Zároveň poukázala na to, že misie se opírá o dva pilíře: hlásání Krista a díla milosrdenství. „Papež František nás chce povzbudit k  větší misijní angažovanosti. Připomíná, že ji nemůžeme delegovat na někoho jiného, protože každý z nás je z moci svého křtu spoluzodpovědný,“  zdůraznil kardinál Filoni, který stojí v čele Kongregace pro evangelizaci národů.

(job)

25. září 2019, 14:06