Vatican News
Pope Francis' general audience Pope Francis' general audience  (ANSA)

Papež: Bůh se zjevuje skrze vztah

Po prázdninové přestávce se dnes opět konala generální audience. Kvůli horkému počasí v klimatizované aule Pavla VI., která pojme 7 tisíc osob.

Papež František pokračoval v cyklu katechezí o Skutcích apoštolů (Sk 3,3-6) pátou částí, tentokrát o prvním zázraku, který se udál před branou do Jeruzalémského chrámu prostřednictvím apoštolů Petra a Jana, totiž o uzdravení muže od narození ochrnulého.

Tento ochrnulý, jenž je vzorem mnoha ze společnosti vyloučených a vyřazených lidí, tam stál a denně prosil o almužnu. Nesměl vstoupit dovnitř, ale byl u brány. Tehdy se stalo něco nečekaného. Přicházejí Petr a Jan, a dochází ke střetu pohledů. Chromý se na ně podívá s žádostí o almužnu, avšak apoštolové, kteří se na něho upřeně zahledí, jej vyzvou, aby se na ně podíval jinak a obdržel jiný dar. Chromý vzhlédne, a Petr řekne: »Stříbro ani zlato nemám. Ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského - vstaň a choď!« (Sk 3,6). Apoštolové navázali vztah, neboť to je způsob, jakým se rád zjevuje Bůh: vztahem, vždycky v dialogu, vždycky zjeveními a inspirací srdce – takové jsou Boží vztahy k nám; skrze reálné setkání mezi lidmi, uskutečnitelné pouze v lásce.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

Na závěr generální audience připomněl Petrův nástupce postavu karmelitky a mučednice, sv. Edith Stein:

Pozítří (9. srpna) budeme slavit svátek svaté Terezie Benedikty od Kříže (Edith Stein), panny a mučednice, spolupatronky Evropy. Všechny vybízím, ayb pohlédli na její odvážná rozhodnutí, vyjádřená autentickou konverzí ke Kristu, jakož i darováním vlastního života proti každé formě intolerance a ideologické perverze.“

Po společné modlitbě Otče náš papež všem požehnal.

 

(mig)

7. srpna 2019, 16:14