Vatican News
Mezinárodní konference o obchodu s lidmi Mezinárodní konference o obchodu s lidmi  (Vatican Media)

Papež: Obchod s lidmi si zahrává s naším lidstvím

„Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti“ (Jan 10,10). Tato Ježíšova slova citoval papež František v úvodu dnešní polední audience pro pastorační pracovníky, kteří v různých částech světa pomáhají obětem obchodu s lidmi. Tato věta Janova evangelia shrnuje poslání Ježíše Krista, který mužům a ženám každé doby nabízí život v plnosti podle Otcova plánu. V dnešním světě se však vyskytuje mnoho smutných situací, které brání uskutečnění této mise.

Římský biskup v tomto ohledu poukázal na rostoucí individualismus, egocentrismus a postoje, které druhého člověka pojímají pouze z hlediska bezprostředního prospěchu, užitku a osobních výhod. Stručně řečeno, jedná se o tendenci komercionalizovat druhého člověka, jejímž nejtragičtějším projevem je obchod s lidmi.

„Obchod s lidmi totiž hanobí lidskost obětí, protože uráží jejich svobodu a důstojnost. Zároveň odlidšťuje jeho vykonavatele a upírá mu přístup k »životu v hojnosti«. A konečně obchod s lidmi vážně poškozuje lidstvo jako celek, zraňuje lidskou rodinu a také Kristovo tělo. Obchod s lidmi (...) je nutné považovat za zločin proti lidskosti, aniž bychom o tom jakkoli pochybovali. Dopouštějí se ho všichni hanobitelé lidské svobody a důstojnosti každého člověka, ať již krajana či cizince.“

Kdo se tímto zločinem pošpiní, neubližuje pouze druhým, nýbrž také sám sobě, pokračoval Svatý otec. Každý člověk byl totiž stvořen k lásce a péči o druhého, které dosahují svého vrcholu v sebedarování (Jan 15,13). Ve vztazích, které navazujeme k druhým, si zahráváme se svým lidstvím. Jestliže se svými volbami oddalujeme od realizace Božího plánu s člověkem, zrazujeme své lidství a vzdáváme se života v hojnosti, nabízeného Ježíšem Kristem. Vydáváme se tak sestupnou cestou, pozbýváme lidských rysů, dodal František.

„Vaše přítomnost, drazí bratři a sestry, je hmatatelnou známkou úsilí, které mnohé místní církve vynakládají v tomto pastoračním odvětví. Vaše četné iniciativy, zaměřené na prevenci obchodování s lidmi, ochranu obětí a potrestání viníků, si zasluhují obdiv. Je mou povinností vyjádřit zvláštní ocenění mnoha řeholním kongregacím, které pracují – a spolupracují mezi sebou – na předních pozicích v rámci církevní misijní činnosti při potírání všech forem obchodu s lidmi.“

Popsal papež zásadní roli katolické církve a připomenul, že trvalých a výraznějších výsledků v této oblasti se dosáhne, pokud bude církev spolupracovat s politickými a společenskými činiteli. V závěru audience pro účastníky mezinárodního sympozia pořádaného odborem pro migranty vatikánského Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji papež František vyzval pastorační pracovníky, aby pokračovali ve svém poslání, které je často rizikové a anonymní, ovšem právě proto nezvratně dokazuje nezištnost křesťanského konání.

(jag)

11. dubna 2019, 13:56