Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto 

Co František z mládežnické synody žádá po seniorech?

„Mladí lidé potřebují sny dospělých, aby mohli doufat v budoucnost“, říká papež František v novém knižním rozhovoru, který dokládá jedno z vnuknutí, jimž se od počátku vyznačuje jeho pontifikát.

„Už nějaký čas nosím v srdci jednu myšlenku a cítím, že si Pán přeje, abych ji vyslovil, totiž aby nejmladší a nejstarší pokolení spolu uzavřela smlouvu. Nastala hodina, kdy starci mají snít, aby mladí měli prorocká vidění. Ujistil jsem se o tom při rozjímání nad knihou proroka Joela“.

Právě z toho důvodu papež podpořil zrod knihy, která shromažďuje cennou modroust starců, z níž mladí lidé mohou čerpat radu a poznání, a do které přispěl rovněž svým slovem. Svazek s příznačným titulem „Moudrost času“ (La saggezza del tempo; it.ed. Marsilio), nabízející rozhovory s dvěmi sty padesáti příslušníky nejstarší generace z třicítky zemí, vychází souběžně v devíti jazycích a bude dnes v podvečer představen v Římě u příležitosti papežova setkání s mladými lidmi a seniory v Patristickém institutu Augustinianum.

Svatý otec bude rozmlouvat se zástupci nejmladší a nejstarší generace z několika států (Kolumbie, Itálie, Malty a USA) poté, co zazní úvodní pozdravy předsedy organizačního výboru příštích Světových dní mládeže, panamského arcibiskupa mons. Ulloy Mendiety, O.S.A., a ředitele jezuitského periodika La Civiltá Cattolica, o. Antonia Spadara, SI. Dialogu s papežem, který bude moderovat korespondentka CNN v Římě, Delia Gallagherová, se zúčastní také filmový režisér Martin Scorsese.

„Co žádám od starých lidí?“, dotazuje se František v nové knize. „My, dědové a babičky, bychom se měli spojit v chór. Vidím nás, staré lidi, jako stálý sbor veliké duchovní svatyně, kde přímluvná modlitba a zpěv chval podporují společenství, jež pracuje a bojuje na poli života. Také po nich se ovšem požaduje činnost! Odvaha k tomu, aby všemi silami vzdorovali „skartační kultuře“, která je nám vnucována. O co prosím mladí lidi? Žádám je, aby naslouchali starcům a byli jim nablízku, aby neposlali svou existenci do penze v „byrokratické netečnosti“, do které ji vyhošťují mnohé životní nabídky postrádající naději a heroismus. Naléhám na zrak upřený ke hvězdám a na přiměřeného ducha utopie, který vede ke shromažďování energie ve prospěch lepšího světa“, vyzývá Svatý otec v nové publikaci o mezigeneračním dialogu.

(jag)

23. října 2018, 13:14