Vatican News
Sídlo Organizace pro výživu a zemědělství OSN Sídlo Organizace pro výživu a zemědělství OSN  (ANSA)

Hlad vymýtí konkrétní skutky, nikoli konference a honosné publikace

„Ve století vědeckých, technických a komunikačních výdobytků bychom se měli červenat, že jsme nedosáhli téhož pokroku v lidskosti a solidaritě“, píše papež František v poselství ke Světovému dni výživy. List, adresovaný generálnímu řediteli Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), dnes dopoledne v římském sídle této instituce přečetl stálý pozorovatel Svatého stolce, mons. Fernando Chica Arellano.

„Stále více lidí bohužel rozšiřuje již početné řady těch, kteří nemají co jíst a které svírají ostré, trýznivé spáry hladu a podvýživy. Ačkoli by to mělo být naopak, zdá se, že mezinárodní solidarita vychládá.“ Papež František opětovně propůjčil hlas milionům lidí, kterým dennodenně chybí chléb, a vyzval ke skoncování s ochromující strnulostí. „Cílem Světového dne výživy není hromadit informace anebo nasytit zvědavost, nýbrž si uvědomit a odvážně přijmout za své vlastní utrpení to, co se děje světu, a pak poznávat, jak může každý z nás pomoci“, zdůrazňuje.

Chudí lidé od nás očekávají „účinnou pomoc, která by je vymanila ze zoufalstí, nikoli návrhy či konference, jejichž jediným výsledkem jsou okázalé společenské události, nikdy neuskutečněné závazky a honosné publikace, jimiž bobtnají katalogy v knihovnách“, které ovšem nenaplní lidské žaludky. K odstranění příčin hladu ve světě nepostačí ani „slavnostní prohlášení“, odkazuje papež k  závazku nulového hladu do roku 2030, vyhlášenému Spojenými národy, nýbrž „velkorysé financování, zrušení obchodních bariér a zejména zvýšený odpor proti klimatickým změnám, hospodářským krizím a válečným konfliktům“.

Při politickém rozhodování je rovněž zapotřebí uznat, že „všechny země mají stejnou důstojnost“, podotýká římský biskup a upozorňuje na „chybějící reálnou politickou vůli k odstranění hladu“. Vůli, která předpokládá „etické přesvědčení sdílené všemi národy a různými náboženskými vyznáními, jež jakoukoli iniciativu zaměřuje na všestranné dobro člověka“. Katolická církev ze své strany denně bojuje s hladem a podvýživou a připomíná, že lidé trpící bídou nejsou jiní než my. Mají totéž tělo a krev, a tudíž zasluhují pomocnou ruku ve světě, kde bratrství má právo na skutečnou existenci a je něčím více než podmanivým sloganem bez reálného opodstatnění, uzavírá papež František poselství ke Světovému dni výživy.

(jag)

16. října 2018, 13:58