Vatican News
2018.09.30 Angelus Domini 2018.09.30 Angelus Domini  (Vatican Media)

Vzdejme se všeho, co může pohoršovat ty, kdo jsou slabí ve víře

Na Svatopetrském náměstí se před polednem shromáždilo asi 20 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Papež komentoval evangelium (Mk 9,38-43.45.47-48) této 26. neděle liturgického mezidobí.

Velká svoboda, s níž se nám Bůh dává, je výzvou a pobídkou k uzpůsobení našich postojů a našich vztahů. Toto je pozvání, kterým se k nám dnes obrací Ježíš. Volá nás, abychom nesmýšleli podle kategorií „přítel/nepřítel“, „my/oni“, „uvnitř/venku“, „moje/tvoje“, nýbrž abychom šli dál, otevřeli srdce a mohli tak rozpoznat Boží přítomnost a skutky také v prostředí, které je neobvyklé a nečekané, a v lidech, kteří nepatří k našemu okruhu. Je třeba být vnímavější k ryzosti vykonaného dobra, krásna a pravdy než ke jménu a původu toho, kdo je koná. A jak nám navrhuje zbývající část dnešního evangelia, namísto souzení druhých, zpytujme sami sebe a nekompromisně se odetněme od všeho, co může pohoršovat ty, kdo jsou slabí ve víře.

Panna Maria, vzor laskavého přijímání Božích překvapení, ať nám pomáhá rozpoznávat znamení přítomnosti Pána mezi námi a objevovat Jej, kdekoli se ukáže, včetně těch nejvíce nemyslitelných a nezvyklých situací. Ať nás učí, abychom měli své společenství rádi bez žárlení a uzavírání, v neustálé otevřenosti širokému horizontu působení Ducha svatého.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před ANGELUS je ZDE

Po hlavní promluvě Svatý otec věnoval pozornost obyvatelům indonézského ostrova Sulawesi, postiženého v těchto dnech zemětřesením, jež si vyžádalo stovky lidských životů.

Vyjadřuji svoji blízkost obyvatelstvu ostrova Sulawesi v Indonézii, zasaženému silným podmořským zemětřesením. Modlím se za zemřelé, kterých je bohužel mnoho, za zraněné a za ty, kdo přišli o dům a o práci. Pán ať je potěší a podpoří úsilí těch, kteří jim přicházejí na pomoc. Pomodleme se společně za svoje bratry z ostrova Sulawesi Zdrávas Maria...

Potom zmínil papež dnešní beatifikaci ve Francii:

Dnes byl v Marseille beatifikován Jean Baptiste Fouque (1851-1926), diecézní kněz, který byl celý život kaplanem. Krásný příklad pro všechny kariéristy! Žil na přelomu 19. a 20. století, dal vznik četným charitativním a sociálním dílům ku prospěchu starých, chudých a nemocných lidí. Příklad a přímluva tohoto apoštola charity ať jsou nám oporou ve snaze o přívětivost a sdílení s těmi nejslabšími a znevýhodněnými. Potlesk novému blahoslavenému Jean Baptistovi!

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně Petrův nástupce všem požehnal.

 

(mig)

30. září 2018, 19:13