Papežská audience pro Franca Anelliho v roce 2020 Papežská audience pro Franca Anelliho v roce 2020  (Vatican Media)

Zemřel rektor italské Katolické univerzity. Papež: prosazoval křesťanské hodnoty

Francesco Anelli zemřel včera v Miláně, bylo mu 60 let. Podle rekonstrukce italské policie šlo o sebevraždu. Soustrastný telegram papeže, podepsaný kardinálem Parolinem, adresovaný univerzitní obci a nadaci Gemelli: Podporoval dialog s novými generacemi. Zuppi: Tragické úmrtí.

Vatican News

Rektor Katolické univerzity Nejsvětějšího Srdce Páně Francesco Anelli zemřel v noci na 23. května v Miláně za dosud nevyjasněných okolností. Bylo mu 60 let; jeho tělo bylo nalezeno na dvoře budovy, kde bydlel. Podle rekonstrukce provedené karabiniéry - uvádí Ansa - se rektor údajně vrhl ze šestého patra. V čele univerzity stál od roku 2013 a byl ve třetím funkčním období, které mu právě končilo.

Kondolence papeže Františka

Po vyslechnutí zprávy o tragické smrti papež František vyjadřuje svou blízkost matce, příbuzným a celé rodině univerzity a nadace, čteme v telegramu podepsaném kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem a adresovaném Katolické univerzitě a nadaci Agostina Gemelliho. Papež František připomněl Anelliho angažovanost v prosazování křesťanských hodnot v univerzitním prostředí a v podpoře dialogu s novými generacemi, svěřil jej Božímu milosrdenství a pro všechny, kdo truchlí nad jeho odchodem, vzývá útěchu víry a křesťanské naděje a uděluje jim apoštolské požehnání. V telegramu kardinál Parolin také připojuje vyjádření své osobní účasti.

Dlouhá kariéra

Anelli se narodil v roce 1963 v Piacenze a byl právníkem. Vystudoval práva na Katolické univerzitě v Miláně a po doktorátu z obchodního práva se stal v roce 1993 docentem soukromého práva na Fakultě ekonomie a obchodu a poté v roce 1996 mimořádným profesorem na Právnické fakultě Univerzity v Parmě.

V roce 1998 se po získání doktorátu z obchodního práva a po zkoušce pro přístup k advokacii stal členem Kasačního soudu. Nejprve vyučoval občanské právo na Katolické univerzitě v Piacenze, poté, po jmenování rektorem, vyučoval soukromé právo v Miláně. Autor několika monografií a desítek článků z oblasti občanského práva. Byl rovněž viceprezidentem nadace E4Impact a patřil mezi členy správní rady Nadace univerzitní polikliniky A. Gemelli a společnosti Avvenire.

Profesor Anelli byl osmým rektorem v historii univerzity založené otcem Gemellim v roce 1921. Dne 13. května 2022 papež František jmenoval Franca Anelliho konzultorem Kongregace pro katolickou výchovu. 

24. května 2024, 15:27