Kardinál Pedro Rubiano Sáenz Kardinál Pedro Rubiano Sáenz  

V Bogotě zemřel kolumbijský kardinál Pedro Rubiano Sáenz

Kardinál byl arcibiskupem hlavního města a dlouholetým předsedou episkopátu své země na přelomu 90. let a počátku nového tisíciletí. Jan Pavel II. mu v roce 2001 předal kardinálský biret.

Alessandro De Carolis - Vatican News

Biskupem jej v pouhých 38 letech jmenoval Pavel VI. v roce 1971 a kolumbijská církev jím byla obohacena o novou postavu pastýře pozorného k otřesům ve své zemi, v těžkých a krvavých desetiletích vnitřní války mezi vládou a milicemi Farc a Eln a boje mezi kartely obchodujícími s drogami. Služba kardinála Pedra Rubiana Sáenze, který se narodil v Cartagu v roce 1932 a včera zemřel ve věku 91 let, začala coby mladého seminaristy v semináři v Popayánu a studenta teologie na kanadské univerzitě Laval de Québec. Pohyboval se po kontinentu mezi severem a jihem, aby se specializoval na katechezi a sociální nauku církve, až do svého kněžského svěcení v Cali v roce 1956.

Práce pro mír na venkově

Jeho první pastorační zkušenosti ho formovaly na několika frontách. Byl farářem, založil dvě farnosti, byl ekonomem a biskupským vikářem, dokud z Říma nepřišlo jmenování biskupem v Cúcutě. Arcibiskupem se stal v roce 1983 a v únoru 1995 byl povolán k vedení arcidiecéze Bogota. Během těchto let se množily jeho závazky v rámci kolumbijského episkopátu, jehož se později stal místopředsedou a poté předsedou ve dvou po sobě následujících obdobích, v letech 1990-1996 a poté v letech 2002-2005. Kardinál - Jan Pavel II. ho mezitím v roce 2001 jmenoval kardinálem - zintenzivnil svou práci pro uklidnění situace v zemi a jeho znepokojená prohlášení nezřídka zaznívají tváří v tvář násilnému drilu ve zprávách. "Jsme zarmouceni a znepokojeni," řekl v roce 2005, "kriminálními činy, které jsou zaznamenávány každý den: vraždy, násilná úmrtí, cílené atentáty ve městech, zabíjení mladých lidí na stadionech, bití a násilnosti na nevinných dětech... samé krvavé události", které nás "řadí mezi země, kde je lidský život nejméně respektován".

Posledních několik let

Již dříve se zabýval také fenoménem migrace, a to svou prací v Mezinárodní katolické komisi pro migraci a uprchlíky, a jeho pastorační činnost ho vedla k založení Arcidiecézní potravinové banky, která každoročně přináší užitek tisícům lidí. Od května 2003 do července 2007 působil jako předseda ekonomického výboru CELAM a v roce 2010 se stal emeritním biskupem v Bogotě.

16. dubna 2024, 14:47