Dýchej slovo ke čtvrté neděli velikonoční

Body k meditaci k 4. neděli velikonoční připravil Matej Sandtner SJ

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život. Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj otec, který mi je dal, je větší než všichni a z Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jedno jsme.“

7. května 2022, 12:07