Joe Biden Joe Biden 

Nastal čas jednoty, píší biskupové USA novému prezidentovi

Předseda biskupské konference USA, arcibiskup Los Angeles, mons. José Gomez, pogratuloval vítězi prezidentských voleb. „Uznáváme, že jako druhý prezident Spojených států vyznává katolickou víru, což jej váže k zesnulému prezidentu Johnovi F. Kennedymu.

„Děkujeme Bohu za požehnání svobody“, píší biskupové ve svém prohlášení. „Americký národ se touto volbou vyjádřil  a nyní nastal čas, aby se naši lídři spojili v duchu národní jednoty a projevili ochotu k dialogu a úsilí o společné dobro.

Naše priority a poslání – jako katolíků a obyvatel USA – jsou jasné. Jsme zde proto, abychom následovali Ježíše Krista, svědčili o jeho lásce v našich životech a budovali jeho království na zemi. Myslím, že v tuto chvíli dějin Spojených států mají katolíci zvláštní povinnost být tvůrci pokoje, podporovat bratrství a vzájemnou důvěru a modlit se za nového ducha pravého vlastenectví v naší zemi.

Demokracie po nás všech požaduje, abychom se chovali jako ctnostní lidé, projevující sebekázeň. Žádá, abychom respektovali svobodné vyjádření názorů a chovali se k sobě milosrdně a zdvořile, i když se v našich debatách může hluboce projevit vzájemný nesouhlas v otázkách práva a veřejné politiky.

Takto připustíme, že Joseph R. Biden, jr., obdržel dostatek hlasů, aby byl zvolen 46. prezidentem USA. Gratulujeme panu Bidenovi a uznáváme, že jako druhý prezident Spojených států vyznává katolickou víru, což jej váže k zesnulému prezidentu Johnovi F. Kennedymu. Gratulujeme také senátorce za Kalifornii, Kamale Harrisové, která se stává první viceprezidentkou v dějinách USA.  

Prosíme blahoslavenou Pannu Marii, patronku této veliké země, aby se za nás přimlouvala. Kéž nám pomůže v jednotné práci na tom, aby se uskutečnila krásná vize misionářů a zakladatelů Spojených států: státu podřízeného Bohu, v němž se hájí posvátnost každého lidského života a zaručuje svoboda svědomí a vyznání.

(jag)

8. listopadu 2020, 13:44