fedeli Cattolici in Cina, fedeli cinesi in preghiera fedeli Cattolici in Cina, fedeli cinesi in preghiera 

Překračovat jednostrannost je dobré pro církev i pro Čínu

Italský deník Avvenire zveřejnil v těchto dnech bilanci dvou let od uzavření provizorní dohody mezi Pekingem a Vatikánem ohledně jmenování nových biskupů. Autorem je čínský katolík, Jan Křtitel Chang:

Před pár dny „podzemní“ biskup v Ning-po (Ningbo), Xaver Jin Yangke, slavil inauguraci svojí biskupské služby po oficiálním uznání čínskými úřady. Před několik týdny byl oficiálně uznán biskup Pavel Ma Cchun-kuo v diecézi Šou-čou (Shuozhou), svěcený tajně před šestnácti lety. To jsou poslední účinky Provizorní sino-vatikánské dohody z 22. září 2018, o níž se mluví mnoho, ale převážně z politického hlediska. Papež František a jeho spolupracovníci si ji však přáli s cílem ryze církevním, aby totiž pomohli katolické církvi v Číně. Právě na tomto poli je třeba posuzovat její výsledky před blížím se vypršením její dvouleté zkušební lhůty.

Dohoda umožnila mnohé, co bylo dosud nemyslitelné. Církev v Číně mohla učinit první konkrétní kroky ke smíření, a třebaže místní církve jsou minulými událostmi dosud hluboce traumatizovány, existuje nyní opravdová naděje na plnou jednotu. Dokládají to také následující příklady: biskupové Josef Ma Jing-lin (Ma Yinglin), předseda Rady čínských biskupů, a Josef Jüe Fu-šeng (Yue Fusheng) byli roku 2018 papežem přijati do plného společenství všeobecné církve. Téhož roku biskup Ma Jing-lin vysvětil tři kněze diecéze Kchun-ming (Kunming). Koncelebrovalo přes šedesát kněží, což byla největší koncelebrovaná mše v dějinách této diecéze. Téhož roku na podzim biskup Jüe Fu-šeng vysvětil pět jáhnů. Bez starostí či strachu tam koncelebrovalo padesát tři kněží. Bylo to vůbec poprvé, co se takové množství kněží účastnilo bohoslužby, kterou sloužil tento biskup. V prosinci roku 2018 se asi dvě stovky kněží účastnily Katolické národní konference v Nanchino. Všichni koncelebrovali spolu s biskupem Ma Jing-lin, což bylo poprvé po desetiletích, kdy na celonárodním setkání všichni zůčastnění kněží dobrovolně koncelebrovali.

Kdo zná historii rozdělení mezi církví schválenými biskupy a těmi nelegitimními ví, jak je to důležité. Došlo k různým pozitivním změnám také ve vztazích mezi komunitami „oficiálních“ a „podzemních“. Smíření a společné bohoslužby v některých diecézích a začátku nové spolupráce ve snaze o jednotu. K úplnému společenství budou zapotřebí ještě roky, ale počáteční fáze smíření byla již zahájena.

Jedním z vážných problémů církve v Číně jsou zajisté biskupská svěcení, která proběhla v utajení, tedy bez vědomí státních úřadů. Od podpisu Provizorní dohody bylo sedm těchto biskupů uznáno státními úřady. Za poslední dva roky se konala oficiální inaugurace biskupa Petra Ťin Lu-kang (Jin Lugang), koadjutora v diecézi Nan-jang (Nanyang), 30. ledna 2019; biskupa Petra Lin Ťia-šan (Lin Jiashan) v diecézi Fu-čou, 9. června 2020; biskupa Petra Li Chuej-jüan (Li Huiyuan) v diecézi Feng-siang (Fengxiang), 22. června 2020; výše zmíněného biskupa Pavla Ma Cchun-kuo diecéze Šou-čou, 9. července 2020 a rovněž výše zmíněného biskupa Xaver Jin Yangke z diecéze Ning-po, 18. srpna 2020. Kromě toho 22. ledna 2019 odešel na emerituru biskup Petr Čuang Ťien-ťien (Zhuang Jianjian) z diecéze Šan-tchou (Shantou) a 18. dubna 2019  se (bývalý „podzemní“) tamější pomocný biskup Vincent Kuo Si-ťin (Guo Xijin) z diecéze Min-tung (Mindong) účastnil na Zelený čtvrtek mše se svěcením olejů, kterou sloužil biskup Vincenc Čan S'-lu (Zhan Silu).

Před Provizorní dohodou bylo každé státní schválení podzemních biskupů důvodem velkých obav jak Svatého stolce, tak i čínských úřadů. Způsoby tohoto uznání se měnily případ od případu, ale zásadně se lišily od těch nynějších. Někteří se jako biskup Čchen Po-lu (Chen Bolu) v roce 1989 museli podrobit podmíněnému biskupskému svěcení. U jiných se tak stalo pouze koncelebrací s biskupy, kteří jsou členy Vlasteneckého sdružení a Rady čínských biskupů, jako biskup An Šu-sin (An Shuxin) z diecéze Pao-ting (Baoding) (2010), biskup Ču Wej-fang (Zhu Weifang) z diecéze Wen-čou (Wenzhou), biskup Wu Čchin-ťing (Wu Qinjin) z diecéze Čou-č' (Zhouzhi), biskup Chan Č'-chaj (Han Zhihai) z diecéze Lan-čou (Lanzhou) a biskup Sun Ťi-ken (Sun Jigen) z diecéze Chan-tan (Handan). Všechny tyto obřady se konaly v napjaté atmosféře a u některých došlo k bolestným scénám. Avšak Provizorní dohodou se přešlo ke klidným a bezproblémovým veřejným bohoslužbám. Někteří biskupové přinesli pro dobro svých diecézí a celé církve v Číně velkodušné oběti. Ze strany čínských úřadů byla patrná jistá flexibilita ve snaze o řešení problémů. Těmito státními schváleními však byly položeny základy k definitivnímu smíření a byla dodána obrovská naději společenstvím v ostatních diecézích a celé církvi v Číně.

Jak známo po mnoho let byli biskupové jmenováni různými způsoby. Za jakékoli jednostranné řešení se pak těžce platilo. Po podpisu dohody mohou noví biskupové konečně obdržet nezpochybnitelná svěcení, tedy se schválením papeže a uznáním státu. Loni 29. srpna byl takto svěcen biskup Antonín Jao Šun (Yao Shun) v diecézi Ťi-ning (někdy zvané Ulanqab), a čtyři biskupové se stovkou kněží se účastnili poklidné biskupské konsekrace. Dva dny po té byl  vysvěcen Štěpán  Sü Chung-wej  (Xu Hongwei) jako pomocný biskup diecéze Chang-čung (Hangzhong). Liturgie se v radosti a harmonii účastnilo osm biskupů a více než 70 kněží. Při obou příležitostech Rada čínských biskupů , která není uznaná Římem, deklarovala, že „kandidát byl schválen papežem“. Anglická verze deníku Global Times, pekingského státního listu, referovala o biskupovi Antonínovi Jao jako o papežem schváleném biskupovi. Pro církve mimo Čínu je to samozřejmost. Pro katolickou církev v Číně je to však velice významná skutečnost, které nebylo snadné dosáhnout.

Před dvěma roky pod silný tlakem a s rizikem, že budou vystaveni nepochopení a kritikám, přijali papež, státní sekretář a příslušná pracovní skupina toto jasné rozhodnutí. Následovaly různé a protichůdné hlasy, a ačkoliv ne všechno se podařilo a mnohé problémy ještě čekají na řešení, je nyní kritika Provizorní dohody nebo Svatého stolce za to, že ji podepsal, mnohem obtížnější. Během těchto dvou let byly s trpělivostí úspěšně vyřešeny některé historické problémy, mezi nimiž je uznání tajně svěcených biskupů tím nejvýznačnějším. Jsem osobně přesvědčen, že Provizorní dohoda přejde do dějin jako milník. Dnes bychom se jako čínští katolíci chtěli podělit s obecnou církví o klady, které dohoda přinesla. Chtěli bychom také vybídnout všechny věřící světa, aby se modlili za církev v Číně a působili jako most přátelské výměny mezi Čínou a světem ve snaze o smíření. Upřímně si přejeme a modlíme se, aby Dohoda byla obnovena, poněvadž je v zájmu 1,4 miliardy Číňanů a 1,3 miliard katolíků světa. Modleme se také, aby Svatý stolec a Čína pokračovaly v dialogu a na jednáních překonaly těžkosti. Jedině tak se bude moci církev v Číně těšit z opravdové pomoci ve svojí snaze řešit dosud otevřené historické problémy.

Píše Jan Křtitel Chang na stránkách italského deníku Avvenire..

(mig)

22. srpna 2020, 13:53