fedeli Cattolici in Cina, fedeli cinesi in preghiera fedeli Cattolici in Cina, fedeli cinesi in preghiera 

Další čínský biskup se oficiálně ujal služby ve svojí diecézi

Ve východní čínské provincii Če-ťiang (Zhejiang) v přímořském městě Ning-po (Ningbo), které má přibližně 8 milionů obyvatel, se oficiálně ujal služby diecézního biskupa mons. František X. Ťin Jang-kche (Jin Yangke), který byl jmenován Benediktem XVI. a vysvěcen bez státního schválení před osmi lety ještě svým předchůdcem mons. Matoušem Chu Sien-te (Hu Xiande). Ten před třemi roky zemřel, a nyní byl tedy jeho nástupce, který dosud sloužil takzvaně ilegálně, uznán státními úřady.

Podle zprávy, kterou o tom přinesla agentura Asia News, sdělilo Vlastenecké sdružení čínských katolíků, že „biskup Ťin složil slavnostní přísahu, že povede kněze a věřící diecéze tak, aby respektovali Ústavu, zachovávali jednotu vlasti a sociální smír, milovali svoji vlast a náboženství, dodržovali nezávislost a samostatnost církve, přijímali čínský katolicismus v Číně při uskutečňování velké obnovy čínského národa a pěstovali čínský sen“.

Diecéze Ning-po má přibližně 30 tisíc věřících, 29 kněží a 30 řeholních sester. Oficiální instalace diecézního biskupa se konala v místní katedrále dedikované Nejsvětějšímu Srdci, a liturgii sloužil předseda Rady čínských biskupů, sídelní biskup v Kchun-ming (Kunming), Josef  Ma Jing-lin (Ma Yinglin) za účasti veškerého diecézního duchovenstva a 200 věřících, tedy počtu omezeného v důsledku koronavirových opatření. Biskup Ťin Jang-kche se narodil v roce 1958 a kněžské svěcení přijal v roce 1990. Je tak již šestým biskupem, který byl ustanoven ve shodě církve a státu od podepsání provizorní dohody Svatého stolce s Čínskou lidovou republikou ohledně jmenování biskupů před dvěma roky.

 

(mig)

20. srpna 2020, 17:32