Student v Hebronu Student v Hebronu 

Úspěch katolických škol ve Svaté zemi

Jak sdělil Latinský patriarchát v Jeruzalémě, 267 z 280 studentů jeho škol obstálo při středoškolské závěrečné zkouše Tawjihi, srovnatelné s naší maturitou. Školy patriarchátu na palestinském území dokonce vykázaly stoprocentní úspěšnost.

Zkouška Tawjihi je zásadní etapou v životě každého palestinského studenta, neboť určuje jeho budoucnost. Výsledná průměrná známka totiž rozhodne o tom, zda se mu podaří vstoupit na univerzitu či nikoli a jaký obor si může zvolit.

P. Jamal Khader, ředitel škol Latinského patriarchátu Palestině, v dopise adresovaném jejich studentům, profesorskému sboru i pomocnému personálu ocenil vynaložené úsilí, letos ztížené koronavirovou pandemií. V tomto školním roce se ke zkoušce Tawjihi v Jeruzalémě, Předjordánsku a Pásmu Gazy dostavilo 77 539 studentů. Podle ministerstva školství obstálo 55 302 studentů, což znamená zhruba sedmdesátiprocentní úspěšnost (71,32%). Výsledky katolických škol jeruzalémského latinského patriarchátu tedy lze považovat za vynikající.

(jag)

22. července 2020, 13:15