Sv. Junipero Serra Sv. Junipero Serra 

Arcibiskup Cordileone provedl exorcismus na místě svržené sochy

“Pocítil jsem velikou úzkost a hlubokou ránu v duši, když jsem uviděl strašné blasfemické činy špinící památku sv. Junipera Serry, který byl velkým obráncem domorodců této země,” řekl arcibiskup San Francisca Salvatore Cordileone při obřadu spojeném s exorcismem na místě svržené sochy františkánského misionáře.

Arcibiskup Cordileone svolal minulou neděli věřící do Golden Gate Park, na místo, kde 19. června dav spojený s hnutím “Black lives matter” pod záminkou boje proti rasismu strhl sochu sv. Junipera. Čin rozvášněných demonstrantů přečetl v symbolickém klíči jako dílo Zlého a profanaci, mířící ke zničení církve. “Přinesme tedy svou modlitbu a požehnejme tuto zemi svěcenou vodou, aby ji Bůh mohl očistit a posvětit,” řekl arcibiskup Cordileone předtím než provedl exorcismus. Obřad uzavřela modlitba růžence spojená s prosbou o přímluvu Panny Marie a všech svatých.

Na závěr arcibiskup San Francisca vyslovil obecně platný apel na studium a úsilí o poznání dějin. “Žádám náš lid, aby se seznámil s příběhem otce Serry, s dějinami misií a celé církve, aby bylo možné ocenit velké dědictví, které církev zanechala nám i světu: mnoho krásy, pravdy a dobra. Je to úžasné dědictví, na které bychom měli být hrdí, jakkoli se najdou tací, kteří se nás snaží přesvědčit, že bychom se měli stydět,” dodal arcibiskup Cordileone.

Rozsáhlé misijní působení sv. Junipera Serry se dodnes ozývá v názvech kalifornských měst, nesoucích punc františkánské spirituality: San Francisco, San Diego, Sacramento, San Luis Obispo až po Los Angeles, jehož jméno je odvozeno z assiské baziliky Santa Maria degli Angeli. 

(job)

1. července 2020, 15:33