ilustrační foto ilustrační foto 

USA: Odmítnutí potratu není rasová diskriminace

Biskupové Spojených států s potěšením přijali předpisy chránící právo lékařů na odmítnutí zákroků jako je potrat nebo změna pohlaví. Americké ministerstvo zdravotnictví (United States Department of Health and Human Services, HHS) zveřejnilo pozměňující úpravu k tzv. Obamacare, zákonu reformujícímu americký zdravotní systém, který byl podepsán předchozím prezidentem v roce 2010.

Obamacare si vysloužila popularitu jakožto největší reforma zdravotnictví ve Spojených státech od poloviny 60. let. Jednou ze změn, kterou zavedla, byl zákaz financovat z federálních zdrojů veškeré programy obsahující prvky rasové diskriminace. V roce 2016 bylo do této kategorie zařazeno rovněž odmítnutí potratu nebo změny pohlaví ze strany lékaře nebo instituce. Lékaři tak byli prakticky zbaveni možnosti výhrady svědomí a mohli být dokonce voláni k trestní odpovědnosti za rasovou diskriminaci.

Ve výnosu publikovaném v pátek 12. června se konstatuje, že úprava z roku 2016 neprávem rozšířila definici této diskriminace a překročila rozsah norem schválených Kongresem. Nová úprava se vrací k významu slova “pohlaví” chápaného biologicky, které nijak neodkazuje k přerušení těhotenství nebo “genderové identitě”, konstatuje prohlášení amerických biskupů. Jak dodávají, nynější podoba zákona se vrací k původnímu záměru, jehož cílem bylo pouze zajistit levnější zdravotní péči a její všeobecnou dostupnost. Nové předpisy také pomohou vrátit práva subjektům poskytujícím zdravotní služby, které z etických či profesních důvodů odmítají vykonání nebo pokrytí nákladů na potraty nebo procedury směřující ke změně pohlaví Američtí biskupové zdůrazňují, že katolická zdravotní péče slouží všem, kdo ji potřebují bez ohledu na to, kým jsou a odkud pocházejí. Upozorňují však, že v právních procedurách je vždy nutné brát v úvahu etické aspekty.

(job)

16. června 2020, 10:49