Předání papežova daru palestinskému ministru zdravotnictví Předání papežova daru palestinskému ministru zdravotnictví 

Farář v Pásmu Gazy: Hlavní problém není koronavirus, nýbrž nedostatek práce

Papež František prostřednictvím Kongregace pro východní církve zaslal ministerstvu zdravotnictví v pásmu Gazy 2500 testovacích souprav na diagnostiku koronaviru. O jejich předání informoval jeruzalémský latinský patriarchát. Podle otce Romanelliho, faráře v pásmu Gazy, pomůže papežův dar k přesnější diagnóze u případných nemocných, protože dosud byla na testování vybavena jediná laboratoř v celé oblasti, čítající více než dva miliony obyvatel, kteří obývají 360 km². Palestina k dnešku oficiálně nahlásila 1284 infikovaných koronavirem.

Papežův dar do Pásma Gazy je pouze jednou z položek v rámci krizového fondu, zřízeného Kongregací pro východní církve. Další testovací sady obdržela betlémská nemocnice Svaté rodiny, zatímco do syrských nemocnic putovalo deset přístrojů na plicní ventilaci. Další tři ventilátory získala jeruzalémská nemocnice sv. Josefa. Otec Gabriel Romanelli, misionář z Institutu Vtěleného Slova, nicméně v rozhovoru pro naše mikrofony zdůrazňuje, že Pásmo Gazy trpí především ekonomickou, nikoli sanitární krizí:

“Situace je poněkud podivná, protože krize vznikla z jiných příčin, které tu prožíváme. Například kvůli vnějšímu bloku, uzavření hranic s Izraelem a Egyptem, pozastavení podnikatelské činnosti, které řadu lidí připravilo o práci. Hospodářská krize je skutečně vážná, protože plat nepobírají ani úředníci palestinské správy, což je několik desítek tisíc lidí. V našich školách nebyli učitelé, díky Bohu, propuštěni, ale latinský patriarchát neměl dost prostředků na vyplácení plné mzdy, a proto ji snížil v naději, že do budoucna nedoplatek uhradí. Na druhé straně zdravotní situace není kritická díky tomu, že do Gazy již před naprostým uzavřením hranic mohlo vstoupit jen velice málo lidí. Je tu celkově zhruba 250-260 případů nakažených, kteří překročili hranice a byli izolováni v karanténě v různých zařízeních”.

Říká argentinský kněz, který spravuje farnost pro 129 katolíků (117 laiků, deset řeholnic a dva misionáře) latinského obřadu v Pásmu Gazy.

(jag)

25. června 2020, 12:58