Vatican News
Svatý otec s mexickými biskupy letos v březnu Svatý otec s mexickými biskupy letos v březnu 

Blahoslavený Anacleto Gonzáles Flores se stal patronem mexických laiků

„Mexická biskupská konference s velikou radostí oznamuje, že Kongregace pro bohoslužbu schválila naši žádost, aby se blahoslavený mučedník Anacleto Gonzáles Flores stal patronem laiků v Mexiku“. Tuto zprávu zveřejnil mons. Alfonso Miranda Guardiolo, pomocný biskup diecéze Monterrey a generální sekretář mexické biskupské konference.

Kdo před několika lety shlédl film Kristiada, dobře si vzpomíná na jednu z jeho hlavních postav, ztvárněnou Eduardem Verastegui. Advokáta, obhájce občanských práv katolíků a zakladatele laických sdružení Anacleta Gonzálese Florese, který byl popraven 1. dubna roku 1927 spolu s třemi mladými členy Katolické akce. Jeho mučednictví církev uznala 20. listopadu 2005, kdy byl blahořečen spolu s dalšími dvanácti „kristeros“, kteří v letech 1920-1930 v Mexiku neváhali prolít svou krev, aby nezapřeli katolickou víru.

Anacleto Gonzáles Flores se narodil 13. července 1888 ve velice chudé rodině. Několik let navštěvoval kněžský seminář, ale pochopil, že nemá povolání, a odešel na právnickou fakultu.

Díky nesmírné píli a úsilí se vypracoval na vynikajícího pedagoga, řečníka, katechetu a křesťanského sociálního lídra. Vzhledem ke své své rozsáhlé kultuře sepsal množství knih prodchnutých křesťanstvím a stovky novinových článků. Byl členem františkánského sekulárního řádu, vzorným manželem a zodpovědným otcem dvou dětí (do manželství s Marií Concepción Guerrero vstoupil v říjnu 1922).

Když na konci roku 1926 vyčerpal veškeré právní možnosti v opozici vůči mexickému režimu, plně podpořil projekty Národní ligy na obranu náboženské svobody. Za jeho neúnavnou obhajobu katolické víry mu papež Pius XI. předal vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice. Mezi Mexičany byl znám jako „mistr Kléto“, ale také jako „mexický Gándhí“, protože během občanské války zastával pacifismus a nenásilný boj. Na úsvitu 1. dubna 1927 byl zatčen a v kasárnách podroben tvrdému mučení. Před smrtí řekl svým vrahům: „Ze srdce vám odpouštím, brzy se sejdeme před Božím soudem. Stejný soudce, který bude soudit mne, bude soudit i vás, a tehdy ve mně najdete svého přímluvce před Bohem“.

(jag)

31. července 2019, 15:46