Vatican News
2019.01.11 Il logo del viaggio di papa Francesco in Romania: ”Să mergem împreună” - ”Camminiamo insieme!” 2019.01.11 Il logo del viaggio di papa Francesco in Romania: ”Să mergem împreună” - ”Camminiamo insieme!” 

Bukurešťský biskup: Papežova návštěva připomene komunistické pronásledování

Náštěva Svatého otce přispěje k objasnění smyslu našich dějin, soudí koordinátor papežské návštěvy v Rumunsku, mons. Mihai Cătălin Frățilă.

Zprávu o třídenní pastorační cestě Petrova nástupce, plánované na přelom května a června (31.5.-2.6.), přijali rumunští katolíci s neskrývaným nadšením, dodává řecko-katolický biskup Bukurešti.

„Pro katolíky to samozřejmě byla příležitost k veliké radosti. Tvoříme nepatrnou menšinu, protože katolíků je v Rumunsku pět procent. Návštěva Petrova nástupce tedy pro toto malé stádce znamená jednak milost od Pána, který nás přichází utvrdit ve víře prostřednictvím apoštola Petra, a jednak velice vzácnou možnost, jak obnovit naši víru a vnitřně si připomenout, jaké každodenní povinnosti máme vůči své zemi. Kromě toho přispěje k uchopení smyslu našich dějin, především pro řecko-katolickou církev, která během jedenačtyřicetiletého pronásledování zaplatila vysokou cenu za věrnost papeži.“

S jakým Rumunskem se papež František setká?

„Je tu řada různých problémů. Rumunská společnost se sociálně a politicky rozdělila. Dalším znepokojivým jevem je odchod mnoha mladých lidí na západ, kde se chtějí profesionálně realizovat. Navíc se od pádu Ceausescova režimu neustále prohlubují sociální rozdíly, které jsme od něj podědili, což neulehčuje obnovu morálních principů a službu vůči druhému člověku.“

V souvislosti s rumunskou katolickou církví jste mluvil o „malém stádci“. Jakému se těší zdraví?

„To je velice krátká otázka, která předpokládá značně odstupňovanou odpověď. Katolické společenství v Rumunsku je totiž poměrně složitá realita. Máme dvanáct diecézí – šest latinského a šest byzantského obřadu. Do dvou diecézí latinského obřadu patří rumunští věřící, zatímco zbylé čtyři diecéze tvoří katolíci maďarské a německé menšiny. Pak je tu řecko-katolická církev, která kvůli pronásledování zaznamenala silný úbytek věřících. Na této úrovni tedy nakládáme s bohatstvím, které někdy nedokážeme docenit. Všechny nás ohrožuje společný nepřítel – konzumismus. Při konfrontaci se sekularizovanou společností se snažíme objevit to, co nám mohou nabídnout naše dějiny. Jde o přilnutí k pravdě – a to k pravdě nikoli pouze z intelektuálního hlediska, nýbrž k volbě určitého životního stylu. Dnes už nedisponujeme jistotou, kterou nám propůjčoval někdejší majetek církve, a určitou finanční nezávislostí, ale na druhé straně máme svobodu vzhledem k vnějšímu světu. Snažíme se udržovat tuto identitu a nezapomínat na dědictví, které pronásledované církvi umožnilo vnitřní růst“.

Dodejme, že apoštolská cesta do Rumunska se již od nynějška nese v mariánském duchu. „Matka Boží nás vyzývá k jednotě a svěřuje tento úkol zejména nám, křesťanům. Myslím, že papež František to během své návštěvy opětovně zdůrazní“, uzavírá pro naše mikrofony koordinátor papežské návštěvy v Rumunsku, bukurešťský biskup Mihai Cătălin Frățilă.

 

(jag)

14. ledna 2019, 18:31