Протести за премахване на дълга на бедните страни, Филипини, 11 юни 2021 Протести за премахване на дълга на бедните страни, Филипини, 11 юни 2021 

МОТ: 4 милиарда души в света са без социална защита

Според Международната организация на труда, социалните отговори на пандемията увеличиха разликата между богатите и бедните страни с 30%. Само всяко четвърто дете получава помощи. В Африка само 1% от БВП е предназначен за подпомагане на най-слабите

Мишел Равиар – Маня Кавалджиева – Ватикана

Пандемията Covid-19 повиши социалната защита на гражданите в цял свят. Въпреки това, над 4 милиарда души все още са лишени от нея. Това разобличава Международната организация на труда (МОТ) в доклада, който анализира хода на субсидирането и достъпа до здравна помощ през последните две години.

Без помощ са повече от половината от хората

Наистина, само 47% от световното население получава поне една помощ от националните системи за социална закрила, които включват пенсии, подкрепа на безработицата, пенсии за инвалидност или болест, трудови злополуки, издръжка на майчинство и семейство. Само едно от четирите деца, 26,4%, всъщност се ползват от някакъв вид помощ, като 45% от новите майки получават парични обезщетения. По-разпространени са пенсиите за пенсиониране по възраст (77,5%), докато помощите за хора с увреждания се отнасят само до всеки трети от хората, имащи право на това. Още по-нисък е процентът на населението, което получава субсидия за безработица –  18,6%.

Увеличава се разликата между богатите и бедните страни

Като цяло през двугодишния период 2020-2022 г., разликата в социалната закрила между най-богатите и най-бедните страни се увеличи с 30%. Всяка страна инвестира средно близо 13% от брутния си вътрешен продукт в социална защита, с изключение на разходите за здравната система, но най-бедните държави са малко над 1%. Различията между регионите, между градските и селските райони, и между жените и мъжете също са значителни. На световно ниво, 84% от гражданите в Европа и Централна Азия е защитена поне с едно средство за субсидиране. Докато на американския континент този процент е 64%. Процентът е по-нисък в Азия и Тихия океан (44%), в арабските държави (40%) и в Африка (17,4%).

Да се възползваме от отговора на пандемията

„Страните са на кръстопът", заяви генералният директор на МОТ, Гай Райдър. „Това е ключов момент, за да се възползваме от отговора на пандемията, за изграждане на ново поколение системи за социална защита, основани на правата. Те могат да смекчат последиците от бъдещите кризи за хората и да дадат на работниците и на предприятията сигурността, за справяне с доверие и надежда през бъдещите преходните периоди. Трябва да се признае, че ефективната и всеобхватна социална защита е не само от съществено значение за социалната справедливост и достойния труд, но и за създаването на устойчиво бъдеще".

04 Септември 2021, 08:16