Пакистански християни от диоцеза Лахор, 2020.01.31 Пакистански християни от диоцеза Лахор, 2020.01.31  

Пакистан: международни юристи в защита на религиозните малцинства

Нужни са спешни мерки срещу преследванията, извършвани от държавни и недържавни институции срещу религиозните малцинства. За това настоява Международната комисия на юристите (ICJ), неправителствена организация, която в продължение на седемдесет години насърчава правата на човека и зачитането на върховенството на закона в света, съставена от 60 изтъкнати съдии, адвокати и учени от петте континента.

В документ, публикуван на своя уебсайт, Международната комисия осъжда бездействието на властите в страната пред дългогодишните нарушения на свободата на религията и убежденията в Пакистан, въпреки многократните сигнали за това от страна на международните органи. В доклада конкретно се цитира спорния закон за богохулството, който наказва със смърт или доживотен затвор онези, които обиждат Мохамед или оскверняват Корана и с който често се злоупотребява за лични кавги или съперничества, бракове и принудително преминаване на непълнолетни в ислям. Също така и преследването на общността Ахмадия, считана за мюсюлманска секта от мнозинството сунити.

„Време е пакистанските власти сериозно да се заемат с тези нарушения - заявява генералният секретар на Международната комисия на юристите Сам Зарифи. Пренебрегването на преследването на религиозни малцинства в Пакистан и говоренето за „изолирани инциденти“, използвани за създаване на лош имидж на страната, само подчертава провалите на пакистанското правителство“.

Пакистанската конституция установява исляма като официална религия на държавата, но също така признава свободата на свободното изповядване на други религии. Освен това, Пакистан се присъедини към Международния пакт за граждански и политически права (ICCPR), който признава свободата на мисълта, съвестта и религията. С историческо решение, постановено през 2014 г., Върховният съд на Пакистан изясни, че религията не може да бъде дефинирана в строги определения и че религиозната свобода включва свобода на съвестта, мисълта, изразяването, вероизповеданието и вярата.

Поради това, международните юристи заявяват, че всеки пакистански гражданин е свободен да упражнява „правото да изповядва, практикува и разпространява своите религиозни възгледи“, дори ако са в противоречие с тези, преобладаващи в неговата собствена общност. „Вече седма година това решение продължава да се отхвърля от съдилищата и властите в страната“, заключава декларацията на Международната комисия на юристите.

(dg/vatn)

13 Август 2021, 08:05