Новата кампания на "Талита Кум" #CareAgainstTrafficking Новата кампания на "Талита Кум" #CareAgainstTrafficking  

Нова кампания на „Талита Кум“ срещу трафика на хора

Световната мрежа за борба с трафика на хора „Талита Кум“ - която включва над 3000 католически монахини и приятели - стартира кампанията #CareAgainstTrafficking с оглед на Световния ден срещу трафика на хора, който се отбелязва на 30 юли. Кампанията има за цел да покаже, „че грижите могат да имат значение във всеки етап в процеса за борба с трафика на хора: грижи за изложените на риск, грижи за жертвите и грижи за оцелелите“.

От своя опит в тази област монахините знаят, че „дългосрочните подходи, фокусирани върху грижите, могат да намалят риска жертвите да бъдат трафикирани и експлоатирани отново“. Въпреки това, те отбелязват, че „тези подходи изискват институционално участие, което сами монахините не могат да гарантират“. „Призоваваме всички хора с добра воля да се обединят, за да се преборим със системните причини за трафика на хора, да превърнем икономиката на трафика в икономика на грижи - казва сестра Габриела Ботани, международен координатор на Talitha Kum. По-специално, ние искаме от правителствата да се ангажират в дългосрочен план в подкрепата на оцелелите, да гарантират качествено образование, възможности и разрешения за работа, достъп до правосъдието и обезщетенията, както и медицинска и психосоциална помощ ”.

„Талита Кум се ангажира не само да подкрепя уязвими и маргинализирани общности по света, но и да открои системите, които позволяват тяхното потисничество и експлоатация“, добавя сестра Патриша Мъри, изпълнителен секретар на Международния съюз на генералните настоятелки (UISG). Основана през 2009 г. от UISG, Talitha Kum international координира 50 мрежи в над 90 държави. През 2020 г. мрежите на „Талита Кум“ по целия свят се грижат за 17 000 оцелели от трафика на хора, предлагайки безопасни домове, възможности за образование и заетост, подкрепа за достъп до правосъдието и обезщетенията и здравна и психосоциална помощ. През същия период близо 170 000 души се възползваха от дейностите по превенция и осведоменост, организирани от „Талита Кум“.

svt/ vatn

29 Юли 2021, 08:39