правилна информация в училищата правилна информация в училищата 

ЕС: наръчник за училищата за борба с дезинформацията

За да се противопостави на разпространението на фалшиви новини (fake news), Брюксел тръгва от училищата, с ръководство за учителите, с цел повишаване на осведомеността сред младите хора.

„Дезинформацията е и ще остане заплаха за нашите демократични общества. С тези инструменти, аз съм уверена, че учителите ще бъдат по-добре подготвени, за да помогнат на своите ученици да открият и да реагират по подходящ начин на дезинформацията, като помагат за създаването на общество, по-устойчиво на подобни заплахи”. Това каза вицепрезидентът на Европейската  комисия за прозрачността и ценностите г-жа Вера Йоурова, при представянето на ръководство за учители на всички езици, с цел „да се информират младите хора за явлението дезинформация, за заплахите, които то създава, обяснявайки как да се защитават от това явление, с предоставяне на „възможност за задълбочено разглеждане  на този въпрос с конкретни примери“.

Материалите, подготвени за училищата, ще предоставят полезни инструменти за противодействие на дезинформацията, започвайки от училищата. По-специално, наръчник на всички езици ще предлага планове за планиране на уроците и конкретните примери, от които учителите ще могат да се възползват, за да обяснят на младите хора явлението фалшиви новини и невярна информация. Според комисията на ЕС, „да се научат учениците как да изследват възможностите и опасностите в един постоянно променящ се свят на информацията, е едно от предизвикателствата за изграждане на устойчивост в обществото".

Целта е да се подкрепят настоящите усилия на Комисията за справяне с онлайн дезинформацията, както е предвидено в Плана за действие срещу дезинформацията, приет през 2018 г. и подсилен от съвместно съобщение от юни 2020 г. и плана за действие за европейската демокрация. „Тази инициатива, предназначена за учителите, е част от нашия цялостен подход към борбата срещу дезинформацията“, коментира еврокомисарят за вътрешния пазар Тиери Бретон. „Дезинформацията може да приеме различни форми в информационната панорама, затова нейното откриване изисква все по-усъвършенствани умения, както човешки, така и технически. Предоставяйки на света на образованието подходящи инструменти“, добави Бретон, „ние помагаме за повишаване на осведомеността на обществото за вредните резултати от невярната информация“.

(man/vatn/sir)

15 Април 2021, 11:56