Сирийски деца бежанци Сирийски деца бежанци  

УНИЦЕФ: 818 милиона деца в света нямат условия да си мият ръцете

Според последните данни от програмата за постоянно наблюдение на СЗО / УНИЦЕФ се установява, че 43% от училищата в цял свят през 2019 г. не са имали достъп до основните средства и услуги за миене на ръце с вода и сапун – съществено условие за училищата, за да работят в сигурност по време на пандемията с COVID-19.

Въз основа на издадения доклад, 818 милиона деца не са могли да си мият ръцете в училищата, които посещават и този факт излага на риск от зараза с COVID-19 и други заразни болести. Над една трета от тези деца – 295 милиона – са от Субсахарска Африка“, припомни президентът на УНЦЕФ Италия, Франческо Саменго.

"Затварянето на училищата от началото на пандемията COVID-19 представлява безпрецедентно предизвикателство за образованието и благосъстоянието на децата", заяви генералният директор на УНИЦЕФ Хенриета Фор, като добави: „Трябва да дадем приоритет на обучението на децата. Това означава, че трябва да гарантираме училищата да бъдат сигурни и безопасни след възобновяването на дейността им, включително достъпът до хигиена на ръцете, до чиста питейна вода и сигурни хигиенни услуги“.

„Достъпът до вода, до хигиенно-санитарни структури и услуги, е от съществено значение за ефикасна превенция и контрол на заразите във всички среди, включително училищата“, посочи д-р Тедрос Адханом Гебрейес, генерален директор на СЗО и добави, че "това трябва да заеме централно място в правителствените стратегии за възобновяване и безопасна работа на училищата по време на продължаващата глобална пандемия COVID-19."

В доклада се посочват различни средства, необходими за превенцията и контрола на COVID-19 в училищата, включително 10 незабавни действия и списъци със задачите, които да се изпълнят с цел безопасност. Докладът се основава на водещите линии за безопасно отваряне на училищата, издадени от ЮНЕСКО, УНИЦЕФ, Световната продоволствена програма (СПП) и Световната банка, с практически съвети за националните и местните власти за това как да се подготвят за безопасното отваряне на училищата и как да пазят децата при завръщането им в училище. Водещите линии включват различни протоколи, свързани с водата, здравето и хигиената, хигиенно поведение, използване на лични предпазни средства, почистване и дезинфекция, както и осигуряване на достъп до чиста вода, до станции за миене на ръцете със сапун и до безопасни сервизни услуги.

УНИЦЕФ и СЗО се ангажират за постигане на равен достъп до адекватни водоснабдителни и хигиенни услуги в целия свят. Наскоро агенциите лансираха съвместна инициатива „Хигиена на ръцете за всички“, за да подкрепят най-уязвимите общности със средства за защита на тяхното здраве и на околната среда. Инициативата обединява международни партньори, национални правителства, публичен и частен сектор и гражданското общество, за да се гарантира наличието на продукти и услуги на достъпни цени, особено в по-бедните райони.

man / VatNews

14 Август 2020, 09:36