Vatican News
Параклисът с гроба Господен в Йерусалим Параклисът с гроба Господен в Йерусалим  (ANSA)

Йерусалим: нова реставрация на Базиликата на Божи Гроб

През този втори етап ще бъде реставриран пода на Базиликата, обезопасена Кувуклията (параклиса с Гроба Господен) и ще бъдат направени археологическите проучвания. Този етап се осъществява чрез тясното сътрудничество между трите най-големи църковни реалности, които споделят попечителството за Божи Гроб и поддържането на специалното „Сатуткво“ вътре в светото място: Гръко-православната патриаршия на Йерусалим, Арменската апостолска патриаршия на Йерусалим и Кустодията на Светата Земя

Тициана Кампизи – Светла Чалъкова – Ватикана

Във францисканския манастир „Свети Спасител“ в Йерусалим бе представен проекта за втория етап от реставрацията на Базиликата на Божи Гроб. Този етап включва предимно консервацията и реставрацията на пода на Базиликата; оценка на стабилността и обезопасяване на Кувуклията (параклиса с Гроба Господен); внедряване на технически структури (водни, електрически, механични, противопожарни); археологически проучвания. Проектът – се посочва в нота на Кустодията на Светата Земя – бе илюстриран на духовните водачи на трите християнски Църкви, отговорни за Базиликата според специалното Статукво (гръко-православни, католици и арменци) от директора на проекта, архитект Стефано Турко, от координаторката за реставрацията Микела Кардинали и от заместник-директорката, Паола Кровери, членове на Центъра за консервация и реставрация на културното наследство „Ла Венариа Реале“ от Торино. На 8 октомври т.г. Центърът, заедно с Катедрата по Древни науки към римския университет „Ла Сапиенца“, подписа с Кустодията на Светата Земя рамково споразумение за проучване и работен проект на тези нови реставраторски намеси.

Сътрудничеството на Църквите, отговорни за Базиликата на Божи Гроб

Отец Франческо Патон, кустод на Светата Земя, припомни положителният опит от сътрудничеството между Църквите за първия реставраторски етап, който завърши през 2016, пожелавайки този втори етап да донесе същите плодове. „Като Църкви – каза от своя страна гръко-православния патриарх на Йерусалим, Теофил ІІІ – е важно да се ангажираме за закрилата и опазването на автономията на Божи Гроб, което е добро и за нашите християни. Представянето на този проект е важен за нас, но също и за прозрачността, която може да ни даде кредит и доверие за нашите спонсори“. Също отец Самуел Агоян, представител на арменския патриарх, изрази задоволството си от проекта и пожела той да пожъне същия успех.

Всички намеси при реставрацията – поясни археоложката Карла Бенели от Асоциация „Ats Pro Terra Sancta“, неправителствената организация на Кустодията на Светата Земя – ще бъдат финансирани благодарение на дарението на едно частно лице, на стойност 500 хиляди евро, събрано от Кустодията.

Реставрация на пода на Базиликата

Консервацията на пода ще започне от данните събрани при предишните проучвания, проведени от проф. Антония Морополу, от Атинския университет, с подкрепата на Гръко-православната патриаршия, отговорна за предишната реставрация. Ще се продължи с научно проучване за характеризиране на различните материали на подовата настилка, за да планира нейното почистване въз основа на геофизическите проучвания и мониторинг на обстановката. За да се позволи използването на пространства, зоната, засегната от реставрацията - в допълнение към Анастазиса заобикалящ Кувуклията, ще бъде разширена до амбулаторията и входа на базиликата.

Стабилност и обезопасяване на Кувуклията на Божи Гроб

Интердисциплинарна група, съставена от реставратори, археолози и проектанти също ще направи оценка на стабилността и обезопасяването на Кувуклията. Ще бъдат анализирани данните, отнасящи се до историята на изграждането и последвалите намеси; ще се провери съществуването на подземни канали и ще бъдат направени геометрични проучвания. Имайки предвид голямото ежедневно присъствие на поклонници в Базиликата, ще се анализира състоянието на обстановката – температура, влажност, концентрация на замърсяване – за да се реши с останалите християнски общности, какви решения да се вземат за стабилността на храма. Археологическите проучвания, необходими за новата реставраторска дейност ще бъдат проведени от Катедрата по Древни науки към университета „Ла Сапиенца“ в Рим, докато Отдела по електрическа астронавтика и енергийно инженерство ще проучи трансформацията на естествената светлина и акустиката в Базиликата на Божи Гроб.

27 Декември 2019, 08:54