Vatican News
Жена пред зеленчуков щанд на пазар в Испания Жена пред зеленчуков щанд на пазар в Испания 

420.000 души умират годишно от замърсени храни

Над 600 хиляди души се разболяват годишно от храната, която консумират. Това са тревожните данни, откроили се по време на Първата международната конференция за продоволствената сигурност, организирана от Организацията по прехраната и земеделието, Световната здравна организация и Африканския съюз, която бе открита в Адис Абеба.

Според докладът на трите организации, храната заразена от бактерии, вируси, паразити, токсини и или химически вещества, причинява смъртта на 420 хиляди души годишно. Всичко това с приблизителна стойност от около 95 млрд. долара в страни с нисък и среден доход.

„Болестите, свързани със замърсената храна – посочват международните организации – натоварват здравните системи на страните и причиняват значителни щети на икономиката, търговията и туризма“. Затова – подчертават експертите на ОПЗ, СЗО и АС – „продоволствената сигурност, трябва да бъда основна цел във всеки етап на хранителната верига, от продукцията до фазите на събирането, обработката, консервирането, разпространението и консумацията“.

Усилията за укрепване на световните системи за продоволствена сигурност – предупреждават експертите – „фрагментирани, въпреки че продоволствената сигурност играе основна роля за постигане на целите за устойчиво развитие".

„Тази конференция – подчертава генералният директор на ОПЗ, Жозе Грациано да Силва – е голяма възможност за международната общност, за да засили политическите ангажименти и да предприеме ключови действия. Опазването на храната е обща отговорност и всички трябва да дадем своя принос, работейки заедно, за да направим от продоволствената сигурност приоритет в политическите, националните и международни политики“.

13 Февруари 2019, 09:15