Vatican News
Делегации на Църквите в Европа се срещнаха с австрийското председателство на ЕС Делегации на Църквите в Европа се срещнаха с австрийското председателство на ЕС 

ЕС-Църкви: социална Европа, миграции, Балкани

Делегации на Църквите в Европа се срещнаха с председателство на ЕС, представено от вътрешния австрийски министър Каролин Едстадлер. Срещата се проведе във Виена на 23 юли, съобщиха в нота Комисията на епископатите на Европейската общност и Конференцията на европейските църкви.

Разговорите засегнаха теми от документа „Размисли и препоръки на християнските Църкви в Европа“, изработен на базата на декларацията на Епископската конференция на Австрия за ротационното председателство на ЕС, се чете в нотата, като отговор на трите приоритета на австрийското председателство на ЕС: „борба с нелегалната имиграция“, „запазване на благосъстоянието и стандарта на живот“ придобити в ЕС и „мир, стабилност и сигурност в съседните страни“.

Изтъкната бе  нуждата да се поддържа „конструктивно равновесие“ между субсидиарност и солидарност. Субсидиарност означава  също и задължението на ЕС да подкрепя държавите членки за постигането на общите цели“.

По въпроса за социалната политика, Църквите призоваха за „създаването на условия за по-справедливо данъчно облагане“ и „обща облагаема база“ за постигане напредък в преговорите. Необходимо е също „Европейска конвенция за една социална Европа“, за да бъде обсъден „социалния модел в Европа“.

По въпроса за миграциите, църковните делегации предложиха модела на „циркулярната миграция - която включва легална мобилност – отиване и връщане (back and forth) – между две страни – за да се открият легални канализа по-малко квалифицирани работници“.

За интеграцията на Западните Балкани делегациите и австрийския министър изразиха съгласие за нуждата да се изяснят целите в процеса: присъединяване на  тези страни към ЕС или определяне на специален статут. Според тях е необходимо и провеждането на „мирна конференция в региона“.

(sir-dg)

26 Юли 2018, 11:41