Папа Франициск с проф. Хана Сухоцка Папа Франициск с проф. Хана Сухоцка 

„Нашата обща мисия“: регионална среща в защита на малолетните

От началото на 2017 г. професор Хана Сухоцка и други членове на Папската комисия за защита на малолетните се занимават сорганизирането на регионална среща за защита на малолетните в Централна и Източна Европа, която ще се проведе във Варшава през септември. Тя обяснява как е възникнала идеята за тази конференция.

Професор Хана Сухоцка

Папската комисия за защита на малолетните (PCPM) е създадена през 2014 г. като консултативен орган в служба на Светия отец. Мисията, възложена на Комисията е „да предлага на Светия отец инициативи, насочени към насърчаване на отговорността в местните Църкви за защита на всички малолетни и уязвими възрастни“ (Устав, член 1). Основната грижа на Комисията от самото начало е да намери най-добрия начин за защита на децата и как да помогне на папата и Църквата да постигнат тази цел. Нейната роля обаче не е да поема отговорност за отделни случаи на злоупотреба (което е компетентност на прокурорски орган или съд).

Стана очевидно, че в много случаи поведението на Църквата, насочено към собствената и защита, я въвлече все по -дълбоко в опасна ситуация, причинявайки допълнителни щети. Най -дълбоко негодувани беше предизвикано от онези, които заемайки авторитетна позиция се стремяха да защитят индивидуални репутации и се опитаха да избегнат скандалите, прикривайки насилниците, като ги преместваха от място на място и по този начин продължиха причиняването на насилие над деца вместо тяхната защита. Комисията споделя общи основни принципи като доверие, прозрачност, отговорност и отчетност. Всеки, който носи отговорност за другите, трябва да отговаря по прозрачен начин за това как използва своите правомощия и авторитет; като не се допускат критерии за саморегулиране при затворени врати. Това включва регулиране на професионалните аспекти на пасторалните, преподавателските, консултативните правомощия и ролята на общността.

Латиноамериканската конференция за защита на малолетните през 2017 г
Латиноамериканската конференция за защита на малолетните през 2017 г

В началния си период Папската комисията предприе редица дейности и инициативи, засягащи общи проблеми, като например понтификалната тайна и задължителното докладване. В същото време тя стартира няколко местни инициативи. Усилията бяха насочени главно към области, които вече бяхс в полезрението на обществеността - като например Чили, където вече се говореше много за злоупотреби. Тя участва в организирането на няколко проекта и конференции, като Латиноамериканската конференция за защита на малолетните през 2017 г., която беше организирана съвместно с Папската комисия и архиепископията в Богота с участието на CLAR (Латиноамериканска конфедерация на богопосветените), Celam (Съвета на Латиноамериканските епископски), католически училища, държавни институции, международни и местни неправителствени организации, международни медии и други християнски деноминации. Комисията се ангажира и с оценяване състоянието на условията и прилагането на защитата в образованието и формирането в католическите училища, започвайки с пилотни проекти в Южна Африка, Колумбия, Индия, Филипините и Тонга.

Централна и Източна Европа

В известен смисъл през този начален период Централна и Източна Европа останаха извън основното поле на интереси на Комисията. Докато първоначално изглеждаше, че Църквите в региона са пощадени от тези проблеми, по -късно стана очевидно, че това не е така.

Идеята - или по-скоро необходимостта - да се организира конференция за този регион възникна в края на 2017 г., преди международната среща на върха, която се проведе във Ватикана. Конференцията „Нашата обща мисия за защита на Божиите чеда“ първоначално беше насрочена за февруари 2019 г., но по-късно беше отложена за 2020 г. поради срещата, която папа Франциск свика във Ватикана, през февруари 2019 г. За съжаление, пандемията (от Covid-19) не позволи организирането й през този период, което доведе Комисията окончателно да одобри провеждането на конференцията през септември 2021 г.

Още през 2017 г. стана очевидно, че сексуалното насилие има много по -широк обхват (отколкото се смяташе досега) в страните от Централна и Източна Европа и че не се ограничава само до една държава. Поради тази причина Папската комисия разбра значението на тази конференция и необходимостта да се организира на по-широко регионално ниво. Поради размера и значението на Църквата в Полша, както и броя на случаите, които излязоха наяве там, беше решено конференцията да се проведе във Варшава, с условието, че тя няма да се фокусира единствено върху ситуацията в Полша.

В този регион има различни държави, различни религиозни ситуации и различни църковни общности. Независимо от тези различия, проблемът със сексуалното насилие над деца съществува в различна степен в целия регион. За да се справим с предизвикателствата, е необходим обмен на опит между Църквите в целия регион. В борбата срещу бича на сексуалното насилие над малолетни и в преследването на законоустановената цел за насърчаване на отговорностите на местните Църкви, Папската комисия изразява цялата си солидарност с Църквите в Централна и Източна Европа за техния ангажимент за предотвратяване и справяне със злото произхождщо от измяната към младежите. Един от начините за изразяване на тази солидарност е да се предоставят възможности на ръководителите в Църквата да се срещат и да се учат един от друг и от тези, които имат вече опит и/или са се сблъскали с реалностите на кризата в дух на общение и решимост, за да гарантират че Църквата е безопасно място за младите хора. Друга цел на конференцията е предотвратяването на това явление.

Проф. Сухотска (четвъртата от дясно на папата) с членове на Папската академия за закрила на малолетните
Проф. Сухотска (четвъртата от дясно на папата) с членове на Папската академия за закрила на малолетните

В конференцията "Нашата обща мисия" ще участват представители на почти всички страни от региона на Централна и Източна Европа: Полша, Словакия, Чехия, Украйна, Румъния, Хърватия, Беларус, Унгария, Словения, Литва, Латвия, Естония, Русия , Сърбия, Черна гора, Косово, Северна Македония, Молдова, Албания, България, Германия (с Renovabis). От всяка страна ще участват лица, избрани от съответните Епископски конференции, включително координатори или делегати на конференцията и представители на религиозни конгрегации.

Базисният документ за тази конференция е Motu proprio "Vos estis lux mundi" на папа Франциск от 2019 г., което установява процедурата, за търсене на отговорност на църковните лидери.

Динамично развиваща се ситуация

Обстоятелствата се промениха от времето на създаване на Комисията. В повечето местни Църкви могат да се разграничат две фази: първата отбелязва нарастващото осъзнаване на факта, че духовници са малтретирали малолетни; във втората става очевидно, че църковната йерархия сериозно се е провалила в отговора си на получените жалби. Бързото развитие на събитията през 2018 г., с обвинения, засягащи високопоставени лидери в Църквата като кардинал Теодор Маккарик, и небрежността на църковните власти при разглеждането на подадените жалби, имаха силно отрицателно въздействие върху общественото мнение по отношение на доверието и правдоподобността на ръководството на Църквата в очите на обществеността. Тълкуването на закона, по отношение на отговорността на висшестоящ за действие на подчинен, се промени значително: това означава, че днес е възможно да се търси отговорност на църковно юридическо лице за щетите, причинени от сексуално насилие извършено от свещеник, дори ако това не се е случило "в контекста на" изпълнението на конкретната канонична мисия на свещеника, като вероучение или администриране на Тайнствата. В контекста на църковната юрисдикция папа Франциск реши, че ако епископите не изпълнят задачата си, те трябва да бъдат държани отговорни. Тази криза изисква богословски и каноничен размисъл върху отговорността на епархийния епископ по отношение на гарантирането на превенция, намеса, справедливост и обезщетение.

В страните от Централна и Източна Европа социалната и институционалната осведоменост за проблемите, произтичащи от сексуалното насилие над деца, нараства. (Местната) Църква също осъзнава този проблем. Все още има дълбоко вкоренен манталитет на секретност и недоверие, наследство от комунистическото минало. Много е важно този аспект да се отчете от Конференцията.

Основните цели на конференцията:

-           Да споделяме опит и да размисшляваме върху това как църквите в Централна и Източна Европа се справят със сексуалното насилие над малолетни от членовете на духовенството;

-           Да се вдъхновят църковните власти да поемат своята отговорност и да се справят адекватно с насилието над деца като предприемат конкретни действия срещу престъпленията, извършени от членове на духовенството, и сериозните грешки, допуснати от църковните лидери, и да покажат силен ангажимент в полза на тяхното предотвратяване;

-           Да се насърчи в страните от Централна и Източна Европа по-добро разбиране на позицията на Светия Престол по отношение на сексуалното насилие над малолетни, извършено от членове на духовенството;

-           Да се насърчи подобряване на разбирането и комуникациите между службите на Светия Престол по отношение на конкретната помощ, от която се нуждаят Църквите в този регион при справяне със сексуално насилие над малолетни, извършено от свещеници;

-           Да се създаде обща мотивация за създаване на безопасна църковна среда в този регион;

-           Да се създаде платформа за редовно сътрудничество и обмен между страните от Централна и Източна Европа;

-           Да се насърчава комуникацията между църковните власти и вярващите и гражданското общество в страните от Централна и Източна Европа;

-           Да се създаде работна група, която представлява платформа за бъдещ редовен и съвместен обмен в изграждането на безопасна среда за малолетните;

Началото, а не краят

От самото начало беше ясно убеждението, споделено от всички членове на Комисията, че най-добрите практики трябва да включват програми за обучение, образование и формиране. Един от решаващите аспекти е гарантирането на правото на информация. Съществуващата информация по-специално в правната сфера е недостатъчна. Сред многото инициативи признаването на истината и справедливостта като право на жертвите е от голямо значение и поради тази причина е необходимо да бъдат признати минимални стандарти за правото на информация. В нито една част на света няма местна Църква, която да е имунизирана от последиците от трагедията на сексуалното насилие над малолетни. Уроците на отговорност, отчетност и прозрачност трябва да бъдат извлечени от други юрисдикции. Темата за правото на информация е в началната си фаза и това ще изисква по-дълго и задълбочено проучване, за да може да се направи обстоен анализ на функциониращата система, чрез обмен на опит.

Това ясно показва, че Конференцията е началото, а не края на тази дейност и ще бъде катализатор за съвместни инициативи и действия и в бъдеще.

Проф. Хана Сухоцка е професор по конституционно право и експерт по правата на човека в Университета в Познан. Тя е бивш министър-председател на Република Полша (1992-1993) и посланик на Полша при Светия престол (2001-2013). През 2018 г. тя беше посочена повторно от папа Франциск като член на Папската комисия за защита на малолетните и непълнолетните.

превод Бистра Пищийска

06 Септември 2021, 14:30