Свети Йосиф Работник Свети Йосиф Работник 

Промяна в Литанията на Св. Йосиф

Новите призовавания, одобрени от Папата, са: Закрилник на Изкупителя, Слуга на Христос, Служител на спасението, Подкрепа в затрудненията, Покровител на изгнаниците, страдащите и бедните. Конгрегацията за Божествения култ и дисциплина на тайнствата съобщи това на 1 май, празника на Св. Йосиф работник, на председателите на епископските конференции по целия свят.

Алесандро Ди Бусоло – Йоан Хаджиев – Ватикана

 Конгрегацията за Божествения култ и дисциплина на тайнствата изпрати на 1 май, празника на Св. Йосиф работник, „Писмо до председателите на епископските конференции относно нови призовавания в Литанията в чест на Св. Йосиф“. В документа, подписан от секретаря на ватиканското ведомство, архиепископ Артър Рош и подсекретаря отец Корадо Маджони, са представени тези седем нови призовавания, които актуализират Литанията, одобрена през 1909 г. от Светия престол, по повод 150-годишнината от провъзгласяване на Св. Йосиф за покровител на Вселенската църква. Повод е и апостолическото послание „Patris corde”, написано от папа Франциск с намерението „да се увеличи любовта към този велик Светец, да бъдем подтикнати да се молим за неговото ходатайство и да следваме неговите добродетели и ентусиазма му“.

 Седемте призовавания: от Закрилник на Изкупителя до Покровител на бедните

Конгрегацията е взела новите призовавания от писанията на папите, които са разсъждавали върху аспекти на личността на Покровителя на Вселенската църква, а именно Св. Павел VI, Св. Йоан Павел II и Франциск. Те са: Пазител на Изкупителя (Custos Redemptoris), взето от апостолическото насърчение „Redemptoris custos” на Св. Йоан Павел II; Слуга на Христос (Serve Christi), произнесено от Св. Павел VI в проповедта за празника на Св. Йосиф през 1966 г. и цитирано от Св. Йоан Павел II и папа Франциск в „Patris corde”; Служител на спасението (Minister salutis) от Св. Йоан Златоуст, споменато също от папа Войтила в „Redemptoris custos”; Подкрепа в затрудненията (Fulcimen in difficultatibus), използвано от папа Франциск в увода на „Patris corde”); и накрая Покровител на изгнаниците, страдащите и бедните (Patrone exsulum, afflictorum, pauperum), споменато в „Patris corde”.

 Епископските конференции ще могат да добавят местни призовавания

Тези нови призовавания бяха представени на папата, който одобри добавянето им в Литанията на Св. Йосиф, както е подадено в пълния текст, приложен към писмото от ведомството, което повтаря всичките 31 призовавания към Жениха на Дева Мария. „Задължение на епископските конференции - казва писмото - е да организират превода на Литанията на езиците в тяхната компетентност и да я публикуват“. Преводите няма да се нуждаят от потвърждение от Светия престол. И накрая, Конгрегацията упълномощава епископските конференции да въведат, „според тяхната благоразумна преценка“, „на подходящо място и запазвайки литературния жанр, други призовавания, с които Св. Йосиф е особено почитан в техните страни“.

10 Май 2021, 20:01