Монс. Юркович, постоянен наблюдател на Светия престол към ООН в Женева Монс. Юркович, постоянен наблюдател на Светия престол към ООН в Женева 

Монс. Юрукович: пандемията ни показва взаимозависимостта на човешкото семейство

„Здравето е основно общо благо, това е едно от главните неща, които ни показа Covid-19, чиито драматични уроци хвърлят нова светлина върху взаимозависимостта на човешкото семейство“. Това посочи монс. Иван Юркович, постоянен наблюдател на Светия престол към ООН в Женева, в изказването си пред форума Международен диалог по въпросите на миграцията към Международната организация по миграция (МОМ).

След това архиепископът засегна въпроса за необходимостта от равномерно разпределение на ваксините между северната и южната част на света, повтаряйки думите на папа Франциск: „тъй като продължава тревожното и нарастващо неравенство в разпределението на ваксините против Covid-19 , папата потвърди, че „не можем да позволим на различните форми на национализъм, затворени в себе си, да ни попречат да живеем като истинското човешко семейство, каквото сме“. Затова той  отправи апел ваксините да бъдат на разположение и достъпни за всички, и да се улесни тяхната дистрибуция, особено в най-бедните страни“.

„Справедливост, солидарност и приобщаване всъщност са трите основни критерия, които трябва да се следват, за да се справим с предизвикателствата, породени от пандемията“, е мнението на делегацията на Светия престол: „Глобалното споразумение за безопасна, законна и организирана миграция изисква държавите да включат здравните нужди на мигрантите в националните и местните политики и планове на здравеопазване“, подчерта монс. Юркович, „действително  глобалният пакт за бежанците приканва държавите и заинтересованите страни ... [да] допринесат с ресурси и компетенции за разширяването и подобряването на качеството на националните здравни системи, за да се улесни достъпа на бежанците и на приемащите общности".

Архиепископът също така отбелязва колко често на мигрантите не се гледа като на имащи право както другите да участват в живота на обществото и се забравя, че те имат същото присъщо достойнство като всеки човек: „Осъдително е, че в разгара на пандемията много мигранти станаха още по-уязвими отпреди“, отбеляза постоянният наблюдател, „но още по-тревожно е, че онези, които се намират в незаконни ситуации, от страх да бъдат задържани или депортирани, често избягват да търсят медицинска помощ".

Следователно, вместо да бъде привилегия, здравната помощ трябва да бъде достъпна и подобаваща за всички, включително и за онези, които се намират в трудни ситуации: „Достъпът до здравеопазването никога не трябва да се използва с политически или идеологически цели. Трябва да се регулира чрез закони, политики и практики, които да не са дискриминиращи, а пълноценни, здраво вкоренени във вътрешната природа на хората и в достойнството на човешкия живот на всеки етап, т.е. от самото му начало, през неговото развитие и до естествения му край", подчерта архиепископът.

Накрая ватиканският представител направи анализ на изменението на климата, „реалност, която все повече допринася за решенията на милиони хора да напуснат домовете си и да се изправят пред опасностите от разселване, затова не би трябвало да има и съмнение относно въздействието върху здравето на климатичните промени и на упадъка на околната среда".

„Както каза папа Франциск, светът ще се окаже по-добър или по-лош след пандемията. Това, което е сигурно, е че миграцията, независимо какви са причините за нея,  ще играе все по-голяма роля в нашите общества. Затова,  имайки предвид драматичните уроци, извлечени от пандемията, сега е моментът да преосмислим критериите на човешкото съжителство през призмата на братството и солидарността“, заключи монс. Юркович.

man / VatNews

28 Май 2021, 23:07