Монс. Урбанчик, постоянен наблюдател на Светия Престол към ОССЕ Монс. Урбанчик, постоянен наблюдател на Светия Престол към ОССЕ 

Свободата на медиите насърчава демокрацията и справедливостта

Пресата и медиите са необходими инструменти за предаване на „прозрачна и реална" информация и следователно тяхната свобода „е съществен компонент за насърчаване на демократичните ценности и по-справедливи общества“: това посочи монс. Януш Урбанчик, постоянен наблюдател на Светия Престол към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в изказването си на заседанието на Постоянния съвет на организацията, фокусирано върху свободата на средствата за масова информация.

Изхождайки от обективен факт, а именно „тревожният брой" на събитията, които „влияят негативно на свободата на печата и неговата основна функция" в цялата зона на ОССЕ, представителят на Ватикана припомни „правото на хората да търсят, получават и разпространяват информация и идеи, дори когато става въпрос за религиозни и морални въпроси".

Той добави, че „за съжаление днес това не винаги е лесно, в такава степен, че има „тревожни случаи", в които християни, евреи, мюсюлмани или представители на други религии биват предупреждавани, със заплахи и сплашване, да не изразяват публично своето мнение, „базирано на вярата". Това „им пречи да бъдат активна част от обществото".

Не само това: прелатът подчерта, че „тази нетърпимост преминава през обвинения в използване на „езика на омразата“, което е равносилно на приравняване на религиозната вяра с омразата и следователно религията да бъде представяна като проблем“. Напротив, поясни постоянният наблюдател, медиите трябва да предлагат „широк спектър от гледни точки, включително визията на различните религии“, за да насърчат „свободния обмен на идеи и мнения“ в обществото.

Имайки това предвид, прелатът призова ОССЕ да се ангажира, за да „оцени положително интереса на религиозните общности да участват в публичния диалог, включително чрез средствата за масова информация“, насърчавайки тяхното „включване в дебатите за съответните законодателни инициативи“. В същото време, религиозните общности бяха призовани от страна на ватиканския представител да изразят мнението си, за да допринесат „за социалните дебати по актуалните въпроси“, така че да се гарантира „по-голямо богатство от различни гледни точки в обществото“, предоставяйки „алтернативни и морални възможности".

След това прелетът отправи допълнителен апел към отговорността на всеки един: „Свободата на изразяване, както всяко човешко право, е придружена от отговорности, които не могат да бъдат пренебрегнати“, особено спрямо непълнолетните, които винаги трябва да бъдат закриляни „с поставяне на строги граници".

Наистина, етиката на общуването поставя в центъра „човека и човешката общност“, както и тяхното „интегрално развитие“. Затова  монс. Урбанчик отправи апел да се обърне „особено внимание на интернет и социалните мрежи“, за да се избегне, „чрез по-голяма проницателност и отговорност“, манипулирането на новините, разпространението на дезинформация и на фалшиви новини.

Накрая, постоянният наблюдател отново подчерта необходимостта от „насърчаване на равните възможности за жените, работещи в сектора на комуникацията“, заедно със защитата на правата на всички журналисти, особено жените, като ги предпазва от „всякакви видове насилие“, за да преуспява глобалният мир и сигурност".

man / VatNews

14 Май 2021, 10:48