Кардинал Марк Уеле Кардинал Марк Уеле 

Кардинал Уеле: всеки вярващ изгражда една част от Църквата

Във ватиканския пресцентър бе представен Богословския симпозиум за званията, организиран от Конгрегацията за епископите, който ще се проведе през февруари идната година. Сред основните теми, които ще бъдат обсъдени е обучението на свещениците в контекст на синодалност. „Общностите привличат, ако имат живот в общение помежду си. Тази е силата на християните още от самото начало на християнството“, посочва кардинал Уеле.

Мишел Равиар – Светла Чалъкова - Ватикана

Спомагане на общност от звания, от тези на свещениците до тази на верните, обвързани от кръщението и любовта на Светия Дух. Това е една от целите на Международния богословски симпозиум „За едно Основно богословие на свещеничеството”, организиран от Конгрегацията за епископите за следващата година. Три дни на дискусии и конференции, от 17 до 19 февруари 2022 г., в които ще участват префекти на Ватиканските Конгрегации, епископи, свещеници и вярващи от цял ​​свят.

Път на синодалност в Църквата

Основната цел на срещата е дискусията, в знак на синодалността, желана от папа Франциск, в процес на сближаване, който що се отнася до Международния богословски симпозиум, започна днес с представянето на събитието в пресцентъра на Светия престол . „Синодалността означава активно участие на всички вярващи в мисията на Църквата“, припомни кардинал Марк Уеле, префект на Конгрегацията за епископите. „Описва единения поход на кръстените към Царството, който се изгражда всеки ден в реалността на семейството, на работното място, така както и в социалния и църковния живот във всичките му форми“, чрез „тясното сътрудничество между миряните, свещениците и богопосветените за възвестяването на Евангелието по света”.

Свещеничеството на любовта

„Симпозиумът, който е насочен към всички, е предназначен предимно за епископите, в качеството им на водачи и обучители, които по този начин ще могат да задълбочат значението и важността на общението между различните призвания в Църквата“, каза кардиналът. Водеща по този път е Любовта на Светия Дух, разпространена в сърцата на всички кръстени. „Свещеничеството на любовта - подчерта кардинал Уеле - което се упражнява от цялата църковна общност, се оживява и подкрепя от различни призвания към любовта, в различни взаимно допълващи се форми и цветове“, между свещеници и миряни и между богопосветени мъже и жени с различни харизми.

Формиране и звание

Сред разгледаните теми, професор Винсен Сире, ректор на Папската френска семинария в Рим подчерта преди всичко формирането на бъдещите свещеници, с особено внимание към борбата срещу злоупотребите и клерикализма, докато професор Микелина Теначе, редовен професор по Богословие в Папския Григориански университет изтъкна важността да се размишлява над мотивите за безбрачието, разбрано като „пророческо свидетелство“ в живеенето на званието.

Кардинал Уеле: силата на християните е общността

Важно е – открои пред Ватикан Нюз кардинал Уеле – всички вярващи да могат да дадат своя принос към общността:

„Перспективата е да се подкрепи призивът на папата за една синодална Църква, тоест Църква, в която всички участват, изхождайки от силата и дара на тяхното Кръщение, което означава дара на Светия Дух. Всеки има какво да даде в общността, защото съществува този дар. Никой не е отхвърлен. Дори и по-малко "талантливите" имат тези дарове, които трябва да бъдат придружени и помогнати. Този призив иска да събуди вярата в кръщението и в дара на Светия Дух и оттам да предложи инициативи и преди всичко да насърчи общуването между званията и взаимното признаване и сътрудничество, а не противопоставяне и конфликти. Всички ние се нуждаем от помощта на Светия Дух, за да преодолеем моментите на напрежение и да намерим пътищата към разбирателството“.

Вие подчертахте спешната нужда от този симпозиум, която се поражда, освен от думите на папата, и от последните синоди, този за семейството и Амазония

„През последните Синоди говорихме за званието и синодалността. В този за семейството имаше много широка консултация, също с участието на млади хора. Рискът е, че след случилото се, което е нещо много красиво, да спадне след това ентусиазмът и да няма продължение. Симпозиумът би искал да продължи размисъла и да стимулира званията, защото жизнеността на общностите зависи от това. Общностите са привлекателни, ако имат общ живот помежду си. Това е силата на християните от самото начало на християнството.

Този симпозиум е насочен към всички, но главно към епископите. Защо и как това се вписва в борбата срещу клерикализма?

„Епископите са отговорни преди всичко за живота на своята местна Църква и познават значението на ролята на свещениците и са загрижени за духовното и човешкото формиране на свещениците, така че тези отклонения, които все още са на преден план днес, да бъдат избегнати. Но се надяваме да ги избегнем не само с дисциплината, а с дълбока визия, която дава нова мотивация, нова енергия и ентусиазъм, които пораждат нови звания.

12 Април 2021, 19:15