Интервюираща журналистка Интервюираща журналистка 

Светият Престол за равенството между половете в медийния сектор

Равенството между мъжете и жените в медийния сектор е инструмент за мир и сигурност: това каза монс. Януш Урбанчик, постоянен наблюдател на Светия престол към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

Изабела Пиро – Маня Кавалджиева – Ватикана

„Да се насърчи равното уважение и участие на жените и мъжете в медийния сектор, е необходима и жизненоважна стъпка за прогреса на устойчивия мир и сигурност“: това посочи монс. Урбанчик, постоянен наблюдател на Светия Престол към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), по време на първата допълнителна среща за човешкото измерение, фокусирана върху темата „Свобода на медиите и равенство между половете“.

Ватиканският наблюдател добави, че „обществото има право на информация, базираща се на истина, свобода, справедливост и солидарност". Като припомни, че  медийната дейност „е в услуга на общото благо", прелатът отново подчерта необходимостта тя да се базира на насърчаването и защитата на човешкото достойнство, за да има „положително въздействие върху мира и сигурността". Всичко това е важно, обясни монс. Урбанчик, тъй като „човекът и човешката общност са целта и мярката на използването на средства за социална комуникация".

Информацията да бъде точна, обективна и балансирана

Оттук и призивът към задължението на медиите и журналистите да се поставят в услуга на общото благо „чрез предоставяне на точна, обективна и балансирана информация", така че „политиците и международната общност да могат да вземат отговорни и базирани на фактите решения". Журналистите имат „важна роля", каза още постоянният наблюдател, която „става още по-очевидна в ситуации на конфликти", тъй като те могат „да предоставят на цял свят такова виждане за войните, което официалната или правителствената информация често не е в състояние да даде", по-специално що се отнася до „човешкото страдание, придружаващо конфликтите“.

Значението на жените в културния, социалния, политическия и икономическия живот

В същото време монс. Урбанчик потвърди ангажимента на Светия Престол да „подкрепи ангажиментите на ОССЕ по въпроса за равенството между жените и мъжете, включително увеличаването на равните възможности за жените в медиите, както и тези за защита на жените, особено журналистките, от всички видове насилия”. Първата стъпка в този смисъл, заключи представителят на Ватикана, е  „признаването на важността на участието и ангажираността на жените във всички аспекти на културния, социалния, политическия и икономическия живот“. Благодарение на тяхната „визия и чувствителност“, наистина,  те „често могат да бъдат ключът към по-пълна преценка на реалността“.

11 Март 2021, 10:25