Ваксинация срещу Covid-19 Ваксинация срещу Covid-19 

Ватикана: няма наказания за тези, отказващи да се ваксинират

Нота на Губернаторството на Града-държава посочва мотивите за неотдавна публикувания указ за необходимостта да се ваксинират тези, които работят в определени сектори, имащи постоянен контакт с обществеността: необходимо е да се съгласува закрилата на общността и свободата на личния избор

Ватикан Нюз

Губернаторството на Града-държава Ватикан публикува пресъобщение относно въпроса за ваксинациите срещу коронавирус във Ватикана, след Указа на председателя на Папската комисия за Държавата-Град Ватикан №. CCCXCVIII, издаден миналия 8 февруари в областта на спешната медицинска помощ. Нотата гласи, че този Указ е издаден, за да даде спешен регулаторен отговор на първостепенната необходимост от опазване и гарантиране на здравето и благосъстоянието на работната общност, гражданите и жителите на Държавата-Град Ватикан. Следователно предпоставката е тази за индивидуалната защита на работника и колективната защита на работната среда в случай на събитие, което може да бъде определено като извънредна ситуация в областта на общественото здраве. По-специално - продължава нотата - разпоредбата засяга всички подходящи мерки, насочени към предотвратяване, контрол и противопоставяне на извънредни ситуации в областта на общественото здраве и са широко посочени всички средства за адекватен и пропорционален отговор на риска за здравето“.

Необходимо е да се вземе предвид рискът от евентуален отказ

Текстът уточнява, че „сред тези мерки, според насоките на държавния здравен орган, прибягването до ваксинацията може да се счита за необходимо за определени контексти: в работни дейности, свързани с обществените услуги, взаимоотношения с трети страни или рискови за безопасността на общността.  Следователно доброволното присъединяване към една ваксинационна програма трябва да вземе предвид риска, че всеки отказ от дадено лице може да бъде риск за него самия, за другите и за работната среда. Поради тази причина - продължава - защитата на общността може да предвиди, за тези, които отказват ваксинацията при липса на здравословни причини, предприемането на мерки, които от една страна минимизират въпросната опасност, а от друга позволяват да се намерят алтернативни решения за изпълнение на работата от заинтересуваното лице“.

Не репресивна форма, а защита на общността

Нотата, публикувана от Губернаторството, напомня, че „позоваването на вече съществуващите норми за защитата на достойнството на човека и неговите основни права, които трябва да се спазват при проверките на здравното състояние при наемането на персонал и по време на трудовото правоотношение и правилата за защитата служители, засегнати от определени сериозни патологии или по-специално психофизични състояния от 18 ноември 2011 г., трябва да се разглежда като инструмент, който в никакъв случай няма санкционен или наказателен характер, а по-скоро е предназначен да позволи гъвкав и пропорционален отговор на балансирането между здравната защита на общността и свободата на индивидуален избор, без да се налага каквато и да е форма на репресия срещу работника“.

19 Февруари 2021, 10:54