Председателят на Ватиканския съд чете присъдата, 21 януари 2021 Председателят на Ватиканския съд чете присъдата, 21 януари 2021 

Бившият президент на ИОР осъден на 8 години и 9 месеца лишаване от свобода

Съдът на държавата Град Ватикан осъди бившия президент на ИОР (Института за религиозни дела) Анджело Калоя и бившия адвокат Габриеле Лиуцо на 8 години и 11 месеца лишаване от свобода за пране на пари, парични злоупотреби и незаконно присвояване с утежняващи вината обстоятелства, както и на заплащане на обезщетение за близо 23 милиона евро. Осъден бе и синът на Лиуцо, Ламберто.

Алесандро Ди Бусоло – Маня Кавалджиева – Ватикана

Председателят на Ватиканския съд, Джузепе Пиняторе, произнесе присъдата по обвинението за пране на пари и присвояване, заведено срещу ръководителите на  ИОР – Института за религиозни дела (известен като Ватиканската банка), с която присъда се осъждат тогавашният председател на института Анджело Калоя (днес на 81 години) и 97-годишният адвокат на института Габриеле Лиуцо. И двамата са осъдени  на 8 години и 11 месеца лишаване от свобода и заплащане на глоба в размер на 12.500 евро. Ламберто Лиуцо, син на Габриеле, е осъден на 5 години и 2 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 8 хиляди евро.

Обезщетение за ИОР и SGIR

И на тримата подсъдими е наложена постоянна забрана да заемат публични длъжности. Съдът нареди и конфискация на вече блокираните суми по банковите сметки на подсъдимите и разпореди да се даде обезщетение, в размер на близо 23 милиона евро, на ИОР и на контролираното от ИОР Дружество за управление на недвижими имоти Рим (SGIR), което се обяви за потърпевша страна по делото.

Процесът, започнал през март 2018 г.

Съдебното производство започна през март 2018 г., след подаден иск от страна на самия Институт за религиозни дела  през юли 2014 г., за щети, свързани със сделки с недвижими имоти за 57 милиона евро. Става дума за продажби, осъществени между 2002 и 2007 година, на 29 имота, собственост на Института ИОР и на SGIR, които се намират главно в Рим.

Обвинението: имоти, продадени на по-ниска цена

Според обвинението, основано главно на разследванията, направени през 2014 г. от групата „Promontory“, по нареждане на ИОР,  Анджело Калоя, президент на ИОР от 1989 до 2009 г. и адвокатът Габриеле Лиуцо, в съгласие с тогавашния генерален директор Лелио Скалети (по-късно починал), продали имотите на цена, много под пазарната стойност. След това подсъдимите си присвоили разликата, оценена на около 59 милиона евро, която отчасти изпратили в Швейцария, с помощта на сина на Лиуцо, Ламберто.

Разлика от 34 милиона евро

Процесът, продължил около две години, даде възможност да се изяснят, благодарение на приноса на всички страни, основните аспекти на случая.  Вещите лица, назначени от Съда,  оцениха на близо 34 милиона евро разликата между сумата, инкасирана от ИОР и от SGIR, и пазарната стойност на имотите. С присъдата си, Съдът счете за доказано, че в някои случаи подсъдимите действително са си присвоили част от парите, платени от купувачите, или при всички случаи парите на ИОР и на SGIR, на обща сума от близо 19 милиона евро.

На подсъдимите са конфискувани близо 38 милиона евро

За сметка на подсъдимите, Съдът постанови конфискуването на близо 38 милиона евро и обезщетение на щетите, морални и репутационни, нанесени на  ИОР и неговото контролирано дружество SGIR, за обща сума над 20 милиона евро. Съдът потвърди, по време на обжалването, прилагането на превантивната мярка спрямо Габриеле Лиуцо, като разпореди конфискация на около 14 милиона евро, депозирани в ИОР и вече от доста време блокирани,  както и на други близо 11 милиона евро, депозирани в швейцарски банки.

Защитата на Калоя представи искане за обжалване

Подсъдимите бяха оправдани по обвиненията, свързани с продажбата на онези имоти, за които не бе възможно да се докаже присвояването на пари от тях, въпреки че покупната цена в много случаи е била значително по-ниска от пазарната стойност по онова време. Адвокатите на бившия президент на ИОР вече подадоха молба за обжалване, като посочват,  че „диспозитивът на присъдата е твърде раздробен и  труден за дешифриране, затова се очакват мотивите към присъдата“.   

Първото прилагане за закона за борба с прането на пари от 2018 г.

В комюнике на Ватиканския пресцентър се съобщава, че по време на този процес „за първи път бе приложен законът, въведен през декември 2018 г., в по-общата рамка за привеждане в съответствие на ватиканското законодателство към международните стандарти за борба с изпирането на пари, корупцията и други тежки престъпления".

22 Януари 2021, 16:33