Vatican News
Апостолическият дворец във Ватикана Апостолическият дворец във Ватикана  (Vatican Media)

Нова процедура за разобличаване на злоупотреби във Ватикана

Ватиканският официоз „Осерваторе романо“ публикува новината за предстояща нова процедура за подаване на жалба срещу евентуално извършени злоупотреби. Процедурата възприема постановените от папа Франциск норми, влезнали в сила на миналия 1 юни.

До края на настоящата година Викариатът на държавата Град Ватикан ще определи постоянна и лесно достъпна публична система за представяне на доклади и жалби за престъпления и нередности, свързани със злоупотреби над малолетни и уязвими хора.

Това съобщи викарият кард. Анджело Комастри в писмо, изпратено до всички ръководители на ведомства и  духовни ръководители в държавата Град Ватикан. Писмото съдържа новата процедура за подаване на информация и евентуални обвинения за извършени злоупотреби. Инициативата рецепира разпореденото от папа Франциск чрез неговия документ под формата на „Моту проприо“ за закрила на малолетни и уязвими хора и чрез документа „Vos estis lux mundi“ („Вие сте светлината на света“).

Тази система постепенно ще бъде интегрирана с мерките, приети от други компетентни органи и особено от онези, посочени във водещите линии за закрила на малолетни и уязвими хора, които бяха издадени на 26 март. Въз основа на тези водещи линии, през миналия месец юни бе назначен и референт по въпросите за закрилата на малолетни в лицето на монс. Робет Оливие, секретар на Папската комисия за защита на децата. Към него ще трябва да се обръща всеки, който има информация или съмнения, че непълнолетен или уязвим индивид е понесъл или е налице риск от понасяне на злоупотреби, в рамките на пастирската дейност на Ватикана, както и в случай на информации за нередности от страна на властите.

man / Оss.Rom.

07 Август 2019, 12:43