Vatican News
Изглед към Ватиканските градини от купола на базиликата "Свети Петър" Изглед към Ватиканските градини от купола на базиликата "Свети Петър" 

Ватикана става plastic free

Държавата град Ватикана напредва по пътя за намаляването на консумацията на пластмасови изделия и се подготвя, до края на годината, да се превърне в изцяло „plastic free“ държава. За тази цел в малката държава бе разпоредено спирането на продажбите на пластмасови продукти за еднократна употреба.

Еудженио Сера – Светла Чалъкова – Ватикана

Енцикликата Laudato sì на папа Франциск продължава да дава своите плодове, преди всичко в малката Държава-град Ватикана. Този път новостта се отнася до спирането на употребата, от началото на годината, на пластмасови изделия за еднократна употреба. В оставащите месеци до края на годината ще бъдат употребени последните запаси от тези изделия – чинии, чаши, прибори за хранене, бутилки с вода – след което няма повече да бъдат използвани, за да се даде място на биоразтворими такива.

Plastic free

Освен това Ватикана вече постигна едно високо ниво на рециклиране: 55% от отпадъците биват диференцирани, като целта е за три години да се стигне до 70-75%.

„Сферата на отпадъците се разделя на две големи категории: тази на градските отпадъци и тази на специалните, опасни или не опасни отпадъци. През 2016 във Ватикана бе изграден екологичен остров, еко-център, където отиват всички специални отпадъци. Но въпреки това, този център открои някои ограничения, и през 2018 го преструктурирахме и укрепихме. Сега сме в състояние да управляваме около 85 кодове CER, които са кодовете за класификация на отпадъците, посочени от ЕС. През първите шест месеца на годината успяхме да постигнем квотата от 2% за недиференцираните отпадъци и 98% за диференцираните“, заявява Рафаел Торнини, отговорник за Отдела Градини и градска чистота на Ватикана.

Критичните точки

Най-трудна е ситуацията с недиференцираните отпадъци на площад „Свети Петър“, под компетенцията на Ватикана, който всеки ден е препълнен с хиляди туристи. „Там – посочва Торнини – недиференцираните отпадъци влияят не малко върху останалото. Под колонадата на площада поставихме специални контейнери за пластмасата и трябва да кажа, че работят добре, защото успяваме да съберем около 10 кг. на ден“. Във Ватикана бяха създадени и мини-вериги за кръгова икономика. „Със събирането на органичните отпадъци и голяма част от подрязването на растенията от ватиканските градини (400 тона материал), произвеждаме компост и така работим за производството на възможно най-малко количество отпадък, а онова, което изхвърляме се опитваме да го употребим повторно в градините като тор с високо качество, във Ватикана или в Кастел Гандолфо“.

Зелената Енциклика на папата, извор на мотивация

Торнини признава, че е било необходимо полагането на огромен труд за да се „промени манталитета: проведохме също курсове на персонала, който се грижи за специалните отпадъци. Тайната е - споделя той – че взехме присърце линиите на папа Франциск, посочени в неговата Енциклика Laudato sì: Общия дом трябва да се опазва, и какво ще стане с него, ако не сме ние първите да го правим….“.

23 Юли 2019, 14:43