Vatican News
Синодалните отци по време на работните сесии Синодалните отци по време на работните сесии 

Синодът представи предварителният текст на финалния документ

Остават броени дни до закриването на Синода на епископите за младежите, който се провежда във Ватикана от 3 октомври. Работата ще приключи в неделя, 28 октомври, с тържествена литургия в базиликата „Свети Петър“. В една от последните работни сесии 252-та синодални представиха предварителният текст на Финални документ.

Паоло Ондарца – Антония Иванова – Ватикана

Предварителният текст на финалният документ бе представен от генералния говорител на синода кард. Серджо да Рока. В своите основни линии финалният документ се базира на Instrimentum laboris за Синода и е плод на размишленията на Синодалните отци. Става въпрос за два различни, но взаимно допълващи се документа, които заедно дават „обширен поглед върху повдигнатите въпроси и динамиката на работа и се изправят срещу различните проблематики. „Те трябва да се четат заедно – каза кард. Да Рока - защото има постоянна и вътрешна връзка между тях. Източници на окончателния документ освен Instrumentum laboris са и участията, контактите и  промените, произтичащи от работата на Синода.

По пътя с учениците на Емаус

Основната структура на Instrumentum Laboris се запазва в разделението на три части: разпознаване, тълкуване, избиране, но документът отразява структурата на евангелския откъс за учениците от Емаус: „Той вървеше с тях“, „Очите им се отвориха“ и накрая „те тръгнаха без колебание“. Също темите от Instrumentum laboris се срещат в заключителния документ, но онези на които бе отделено по-голямо внимание в синодалната зала през тези три седмици се срещат по-често.

Текстът е разделен на 173 параграфа – отбеляза  кард. да Рока –  и е плод на работата в екип, а автори са Синодалните отци, участниците в Синода и по-специално младежите. Предварителният текст е все още в достояние само за синодалните отци, които могат да го прочетат и да изкажат предложенията си за промени в текста. Първият основен получател е папата.  След одобрението на папата „документът ще бъде предоставен на цялата Църква, на поместните Църкви, на младежите и на всички онези, които да отговори за пастирската дейност сред младежите.

Божият народ, отправна точка на документа

Отправна точка и цел е самият Божи народ в неговото разнообразие на социално-културни и църковни позиции, които се откроиха по време на работата на Синода. Кард. да Рока поясни, че „работата все още не е приключила, защото се предвижда още един етап на изпълнение и приложение. Важно е поместните църковни и епископски конференции да могат да отразяват динамиката на документа по творчески и достоверен начин, за да се приспособят към контекста на обстоятелствата”. Т.е. работата на Синодът не приключва с „пастирските препоръки, които трябва да се приложат – това би било обратното на прозорливостта.Едновременно с това се напомня, че текстът трябва да е на съвременен език, близък до този на младите, затова бе решено да се отправи „Писмо насочено именно към младежите от Синодалните отци“ .

26 Октомври 2018, 10:57