Vatican News
Ню Йорк е един от градовете с най-големи озонови замърсявания Ню Йорк е един от градовете с най-големи озонови замърсявания  (2019 Getty Images)

Папата: решенията за околната среда вдъхновени от интегралната екология

В послание до участниците в XXXI срещата на страните по Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, която е в ход в Рим, папа Франциск обяви, че Светият престол ще се присъедини към поправката в Кигали. Посланието беше прочетено днес, по време на работата на срещата, от държавния ватикански секретар кардинал Пиетро Паролин.

Съдбата на нашия общ дом е едно „културно предизвикателство“ и в свят, в който „всичко е свързано“, е необходимо да се изграждат „мостове“, насърчавайки цялостно развитие и интегралната екология. Това пише папата в послание, изпратено днес до участниците в XXXI срещата на страните по Протокола от Монреал, която се провежда в седалщитето на ФАО в Рим до 8 ноември.

 „Изправени сме пред едно културно предизвикателство: за или против общото благо“, пише Франциск в посланието, прочетено от държавния ватикански секретар кардинал Пиетро Паролин по време на срещата. „Честен и ползотворен диалог, който наистина е способен да се вслуша в различните нужди, освободен от конкретни интереси, пропит от духа на солидарност и креативност“: това са, според папата,  основните съставки „за настоящето и бъдещето на нашата планета“. В тази връзка Светият отец обяви, че Светият престол е готов да се присъедини към новото изменение на Монреалския протокол: поправката в Кигали, която представлява "своеобразен мост между проблема с озона и феномена на глобалното затопляне".

„Преживяваме исторически момент – продължава папата в посланието - белязан от предизвикателства, които са спешен стимул за създаването на култура насочена към общото благо. Това изисква приемането на далновидна визия за това как можем конкретно да насърчим интегралното развитие на всички членове на човешкото семейство, както близо, така и далеч в пространството и времето".

„Непрекъснатото ускоряване на промените, които засягат човечеството и нашата планета, обединени днес с по-интензивен ритъм на живот и работа, трябва непрекъснато да ни тласкат да се запитаме дали целите на тези постижения наистина са насочени към общото благо, към едно устойчиво и цялостно човешко развитие или причиняват вреди на нашия свят и на качеството на живот на голяма част от човечеството, сега и за в бъдеще“. Според папата, “преди всичко е необходим диалог за общото благо, споделяйки отговорностите за грижите за нашия общ дом, без да се абсолютизира собствената гледна точка” Наред с това, трябва да се гарантира, че "технологичните решения са част от една по-широка визия".

Накрая папата заключава, че "трябва да структурираме нашите решения на базата на една обща идея, която може да се нарече интегрална екология, основана на осъзнаването, че всичко е свързано“.

(dg/vatn)

07 Ноември 2019, 15:09