Vatican News
Папа Франциск Папа Франциск  (Vatican Media)

Франциск: никога повече злоупотреби. Защита на децата от злото

В края на срещата във Ватикана на тема „Закрилата на малолетните в Църквата“, папата осъди тези "отвратителни престъпления", включващи милиони деца по света, форми на злоупотреба и експлоатация, зад които се крие "ръката на злото", която "не спестява дори невинни деца".

Барбара Кастели-Димитър Ганчев-Ватикана

Дори "един единствен случай на злоупотреба" в Църквата е "чудовищен" и ще бъде "посрещнат с най-голяма сериозност", каза папата пред присъстващите патриарси, кардинали, архиепископи, епископи и висши настоятели от цял свят, които от 21 до 24 февруари обсъждаха злото на сексуалните злоупотреби.​ След светата литургия, папата взе думата и ясно проследи очертанията на един „гнусен” феномен, който за съжаление е исторически широко разпространен във всички култури и общества: „проблем смятан в миналото за табу“ и за който дори днес статистически данни “не  представят реалния му обхват“. "Много случаи на сексуална злоупотреба с непълнолетни" не биват разобличавани, особено многобройните, извършени в семейството".

“Ето защо – подчерта папа Франциск - в Църквата вече е нараснало съзнанието за дълга не само да се ограничат най-сериозните злоупотреби с дисциплинарни мерки и граждански и канонични процеси, но и да се посрещне това явление решително, както в Църквата, така и извън нея. Църквата се чувства призована да се бори с това зло, което засяга същината на нейната мисия: да обявява Евангелието на малките и да ги защитава от ненаситните вълци“.

Гневът на Бог, предаден и унижен

"Безчовечността на явлението", "универсална и трансверсална", става "още по-сериозна и по-скандална в Църквата, защото противоречи на нейния морален авторитет и етическо доверие". Така Невястата на Христос трябва да види в "оправдания гняв на народа", отражението на "Божия гняв, предаден и унижен от тези нечестиви богопосветени".

„Богопосветеният човек, избран от Бог да насочва душите към спасение подчерта папата - се оставя да бъде покорен от собствената си човешка слабост или от собствената си болест, като по този начин се превръща в инструмент на сатана. В злоупотребите виждаме ръката на злото, която не щади дори невинността на децата“.

Тази бруталност трябва да се изкорени

Папа Бергольо напомни на всички, че единственият начин  „да се победи злото" преминава през унижението, самообвинението, молитвата, покаянието, следвайки примера на Исус. Така задачата на Църквата ще бъде  "да се вслушва, да закриля и се грижи за насилените деца, експлоатирани и забравени, където и да се намират". И за да постигне тази цел, продължи папата, "Църквата трябва да се издигне над всички идеологически полемики и журналистически политики, които често манипулират, поради различни интереси, драмата на децата".

„Дошъл е моментът да се намери правилния баланс на всички ценности и да се дадат еднакви насоки за Църквата, като се избягват двете крайности на една справедливост, провокирана от чувството за вина за грешки от миналото и от натиска на медийния свят, и самоотбрана, която не разглежда причините и последствията от тези тежки престъпления.

 Отклоненията на злото

"Милиони деца в света са жертви на експлоатация и сексуално насилие": драма, причинена от "родители", "роднини", "съпрузи на малолетни момичета", "треньори", "възпитатели", поради което жертвите рядко се доверяват и търсят помощ, заради "срам", "объркване", "страх от отмъщение", "недоверие към институциите". Чудовище, което "води до огорчение и дори до самоубийство, или понякога, за да отмъсти, извършва същото нещо".

Папата цитира данни на международните организации: според СЗО, през 2017 г. почти 1 милиард непълнолетни на възраст между 2 и 17 години са претърпели насилие или физическо, емоционално или сексуално посегателство. Според някои оценки на УНИЦЕФ ​​за 2014 г. жертви на сексуално насилие са повече от 120 милиона момичета. Също така припомни и "сексуалния туризъм", бич, чиито жертви, според данните на Световната туристическа организация за 2017 г. са три милиона души "пътуващи, за да имат сексуални отношения с малолетни"; както и порнографията, израз на все по-ужасно и насилствено насилие.

 „Бичът на порнографията е придобил застрашителни измерения, с пагубно въздействие върху психиката и отношенията между мъжа и жената, както и между тях и децата – посочи папата. Феномен в непрекъснат растеж. Много голяма част от порнографската продукция използва, за съжаление, непълнолетни лица, което тежко наранява достойнството им“

Папа Бергольо посочи и  многото малки жертви на злоупотребата с власт, част от човечеството, която обхваща осемдесет и пет милиона деца, "забравени от всички": "децата войници, малолетни проститутки, недохранени деца, деца отвлечени и често жертви на чудовищната търговия с човешки органи или превърнати в роби, деца, жертви на войни, деца бежанци, абортирани деца “.

Седем стратегии за спасяването на децата

Пред толкова много "жестокост, толкова жертви на деца пред идолопоклонничество на бога на  властта, на парите и гордостта“, папата спомена "най-добрите практики", формулирани от група от десет международни агенции под ръководството на Световната здравна организация. Това е пакет от мерки, наречен INSPIRE, т.е. "седем стратегии за прекратяване на насилието срещу деца", които ще трябва да вдъхновят Църквата в различните и нива. Така, що се отнася до "защитата на децата", "основната цел на всяка мярка е да защити децата и да се попречи да станат жертва на психологическо и физическо насилие". Ангажимент, за който се изисква "безупречна сериозност".

 „Бих искал да повторя – подчерта папата- че Църквата няма да щади сили, за да направи всичко необходимо за предаване на извършителите на такива престъпления на правосъдието. Църквата никога няма да се опита да прикрие или подцени нито един случай. Тя е убедена, че греховете и престъпленията на посветените хора придобиват още по-тъмните цветове на  изневярата и срама, които изкривяват нейното лице и подкопават доверието в нея. Църквата, заедно с нейните верни вярващи чеда, е също жертва на тази изневяра и на тези злоупотреби“.

Да се започне от собствените си недостатъци

Папата настоя за "истинско пречистване", защото "въпреки предприетите мерки и постигнатия напредък в предотвратяването на злоупотребите, е необходимо да се наложи обновен и постоянен ангажимент към светостта на църковните пастири, чието приобщаване към Христос Добрият пастир е право на Божия народ”. Франциск подчерта  важността на "подбора и формирането на кандидати за свещеничеството с критерии, които не са само отрицателни, предимно свързани с изключване на проблемни личности, но и положителни в предлагането на път на балансирано образование за подходящи кандидати, насочено към святост и включващо добродетелността на целомъдрието”. Освен това, папата говори за "укрепване и проверка на дадените насоки на епископските конференции", като потвърди "необходимостта от единство на епископите при прилагането на параметри, които имат стойност на норми, а не само на ориентири".

„Нито един случай на злоупотреба не трябва да се прикрива (както беше обичайно в миналото) и да се подценява – изтъкна папа Франциск - тъй като прикриването на злоупотребата благоприятства разпространението на злото и повдига допълнително нивото на скандала. По-специално, трябва да се развие нов ефективен подход към превенцията във всички институции и среди на църковните дейности“.

Да придружаваме насилените

Папата отдели голямо внимание на придружаването на жертвите на злоупотреби, защото "злото, което са преживели, оставя незаличими рани в тях, които се проявяват в оскърбление и склонност към самоунищожение".

„Църквата има дълга да им предложи необходимата подкрепа, чрез експертите в тази област – подчерта Франциск. Но преди всичко слушайте! Слушането лекува ранения човек, но също лекува и нас от  егоизма, от дистанцирането, от "безразличието", от отношението на левита в притчата за Добрия самарянин“.

Дигиталният свят и сексуалния туризъм

Папа Бергольо  засегна и темата за дигиталния свят и сексуалния туризъм:

"Трябва да се ангажираме, младите хора, особено семинаристите и духовенството, да не стават роби на пристрастявания, основани на експлоатацията и престъпните злоупотреби на невинните и техните образи и на презрението към достойнството на жените и човешката личност".

В тази светлина, папата припомня нормите "за най-тежките престъпления", одобрени от Бенедикт XVI през 2010 към които бе прибавено като ново престъпление „придобиването, задържане или разпространението на член от духовенството на порнографски изображения, отнасящи се до малолетни". Тогава се говореше за "деца под 14 години", "сега смятаме, че трябва да повишим тази възрастова граница, за да разширим защитата на непълнолетните и да настояваме за сериозността на тези факти".

Благодарност към светия верен Божи народ

Папа Франциск завърши словото си с благодарност към „всички свещеници и богопосветени, които вярно и всеотдайно служат на Господ и които се чувстват обезчестени и дискредитирани от срамното поведение на някои техни събратя”; както и "верните, които добре познават своите добри пастири и продължават да се молят за тях и да ги подкрепят".

24 Февруари 2019, 12:57