Vatican News
Синод на епископите 2018: „Младежите, вярата и избора на званието“ Синод на епископите 2018: „Младежите, вярата и избора на званието“  (Synod2018)

Папата назначи председатели-делегати за Синода на младежите 2018

Папа Франциск назначи трима председатели –делегати за Синода на младежите, който ще се проведе от 3 до 28 октомври 2018 във Ватикана на тема „Младежите, вярата и избора на званието“.

Назначените от папата председатели- делегати са кард. Луис Рафаел Сако, халдейския патриарх в Ирак; кард. Дезире Царахазана, архиепископ на Тоамазина в Мадагаскар и кард. Чарлз Бо, архиепископ на Янгун в Мианмар.

Функциите на председателя –делегат са посочени в Правилника на Синода (Ordo Synodi Episcoporum), в сила от 29 септември 2006: да председателства синодалната асамблея от името и с властта на Папата от който е назначен. Неговите функции се изчерпват с разпускането на асамблеята за която е назначен и ако, както в този случай, папата назначава повече от един председатели да ръководят асамблеята, председателите –делегати се редуват, според установения от папата ред.

Задачата на председателя –делегат е да ръководи работата на Синода, да предлага на някои от членовете на асамблеята особени задачи за по-доброто провеждане на събранието, както и да подписва документите на асамблеята. При наличието на повече от един председател-делегат, всички назначени председатели делегати подписват документите на Синода.

14 Юли 2018, 14:08