Монумент на мигрантите на площад "Свети Петър" в Рим. Монумент на мигрантите на площад "Свети Петър" в Рим. 

Църквите в Европа в защита на мигрантите и търсещите убежище

Църковната комисия за мигранти в Европа изразява загриженост за случилото се в Афганистан, за настоящото положение на мигрантите в Европа и за хилядите смъртни случаи в Средиземноморието, като призовава за коренна промяна в европейската политика в областта на убежището и миграцията.

„Заедно можем отново да спасим един милион уязвими хора в Европа!“: това се изтъква в заключителното послание на Църковната комисия за мигранти в Европа (CCME), след проведеното извънредно общо събрание от 14 до 16 октомври в Брюксел, посветено мигрантите, търсещите убежище и бежанците. На срещата присъстваха представители на 41 църкви, църковни събори и сродни органи от цяла Европа, включително Световния съвет на Църквите.

Църковната комисия изразява загриженост за случилото се в Афганистан, за настоящото положение на мигрантите в Европа и за хилядите смъртни случаи в Средиземноморието и призовава за хуманни и реалистични политики в областта на убежището, миграцията и социалната интеграция.

В посланието, Църквите критикуват настоящата тенденция на европейските държави да задържат бежанци и мигранти на техните граници, предложенията в новия „пакт за убежище и миграция“ на Европейския съюз и практиките, които възпрепятстват достъпа до закрила. „Необходима е коренна промяна в европейската политика в областта на убежището и миграцията и създаването на системи за реагиране на миграционните потоци“, призовават Църквите в Европа.

Cъщо така призовават за споделяне на отговорност, солидарност, осигуряване на сигурност на търсещите убежище в Европа и разрешаване на събирането на семейства на бежанци и хора, които се ползват с други форми на закрила.

Накрая, Църквите в Европа се ангажират да укрепват доброволческите мрежи, да подкрепят програми за прием, да мобилизират ресурси, за да предлагат повече места за прием на мигранти и бежанци, да подготвят междукултурни, междурелигиозни и икуменически проекти, да продължават да помагат на маргинализирани и да се противопоставят на страха, омразата, расизма и предразсъдъците.

(dg/vatn)

21 Октомври 2021, 14:01