Исус сред своите ученици. XXIV обикновена неделя (Марк. 8, 27-35) Исус сред своите ученици. XXIV обикновена неделя (Марк. 8, 27-35)  

Коментар на Евангелието за 12 септември 2021 от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира евангелския епизод в който Исус пита своите ученици, за да разбере, дали те са разпознали в него Месията, изпратен от Отца.

Ти си Христос ... Човешкият Син трябва много да страда. (Марк. 8: 27-35)

XXIV обикновена неделя

Скъпи братя и сестри,

Исус е вършил доста необичайни неща през живота си. Лекувал е хората от неизлечими болести, съживявал е, говорил е и е проповядвал по начин, по който никога досега някой не го е правил. Но личността на Исус е оставала мистерия. Кой е той? Това е въпросът, който хората са си задавали, но това пита и самият Исус своите ученици, за да разбере, дали те са разпознали в него Месията, изпратен от Отца.

Св. Петър от името на всички апостоли изповядва вярата, че Исус е наистина Христос - помазаникът на Бога. Той наистина е Месията, който всички са очаквали и който трябва да се извести на евреите. Но Исус прави точно обратното - строго забранява на учениците си да разкрият кой е той всъщност. Исус е знаел за голямата мисия, която му е поверена от Отца, но е и знаел, че хората често търсят важни хора, които да са им като упора в реализацията на собствените им интереси.

Точно такива са били и първоначалните намерения на Св. Петър. Той е представен в евангелието такъв, какъвто е бил - грешен и слаб, докато Божията благодат не го е въздигнала до светостта. Петър се е превърнал в дявола, когато мисли като него и следва неговата логика. И при нас е така - докато не променим нашето мислене по Божему - няма да бъдем истински християни.

Амин

11 Септември 2021, 10:45