Свети Лаврентий, дякон и мъченик Свети Лаврентий, дякон и мъченик 

Свети Лаврентий: бедните са звездите и съкровищата на Църквата

Според "Depositio martyrum", дяконът на Римската църква е претърпял мъченичеството на Via Tiburtina, по време на гоненията на Валериан, на 10 август 258 г.

Амедео Ломонако – Светла Чалъкова - Ватикана

Трети покровител на град Рим след светите Петър и Павел, Лаврентий е роден в Испания през първата половина на III век. Той е дякон на Римската църква във време на християнските гонения. Управлява благата и даренията за осигуряването на нуждите на бедните, сираците и вдовиците. През 258 г. сл. Хр. е издаден указ от император Валериан: всички епископи, свещеници и дякони трябва да бъдат убити. Папа Сикст II е убит на 6 август. Първоначално Лаврентий е бил пощаден с цел да се получи информация за активите на общността. Но Лаврентий, след като раздава на бедните малкото блага, които Църквата притежава по това време, представя на римските власти многобройна тълпа от бедни, сакати и слепи. „Това - казва той - са съкровищата на Църквата“.

„Лаврентий, известен дякон от църквата в Рим, потвърди милосърдното си служение с мъченичество при Валериан (258), четири дни след обезглавяването на папа Сикст II. Според традиция, разпространена още през четвърти век, той безстрашно е изтърпял жестоко мъченичество нажежена желязна решетка, след като е раздал благата на общността на бедните, които е описал като истински съкровища на Църквата ... (Римски литургийник)”.

Четири дни след смъртта на папа Сикст II, свети Лаврентий също претърпява мъченическа смърт. Денят е 10 август и според древни „страдания“ ​​събрани от свети Амвросий, той бива изгорен жив върху желязна решетка. В „De Officiis“ свети Амвросий си представя една среща по пътя на мъченичеството. В този текст Лаврентий отправя някои въпроси към папа Сикст II. „Къде отиваш, отче, без сина си? Къде бързаш, свети епископе, без своя дякон? Никога не си имал навика да принасяш жертвата без вашия служител. Какво не ти хареса в мен, отче? Може би си ме намерил недостоен? Изпитай ме, виж дали си избрал недостоен служител, за раздаването на кръвта на Господ. Може би ще отречеш на този, когото си признал в божествените тайни, да ти бъде спътник в проливането на кръвта?“.

По стъпките на свети Лаврентий

Свидетелството на свети Лаврентий надхвърля историческото време, в което е живял дяконът на Римската църква, мъченик през 258 г. сл. Хр. В .. Срещайки се на 19 юни 2021 г. с постоянните дякони на диоцеза в Рим, папа Франциск преплита примера на свети Лаврентий с настоящите предизвикателства, като призовава дяконите да черпят сили от „корените на Църквата“:

„Намаляването на броя на свещениците доведе до преобладаващ ангажимент на дяконите по заместващи задачи, които, макар и важни, не представляват специфичния характер на диаконата. Те са заместващи задачи. Вторият ватикански събор, след като говори за служенето на Божия народ „в диаконията на литургията, на словото и на милосърдието“, подчертава, че дяконите са преди всичко - преди всичко - „посветени на службата на милосърдието и администрацията“. Тези думи ни припомнят за първите векове, когато дяконите са се грижили за нуждите на вярващите в името и от името на епископа, особено за бедните и болните. Можем да почерпим вдъхновение от корените на Римската църква. Не мисля само за свети Лаврентий, но и за избора да се отдаде живота на дякониите. В големия императорски град са били организирани седем места, различни от енориите и разпределени в общините на града, в които дяконите вършеха една съществена дейност в полза на цялата християнска общност, по -специално „последните“, защото, както ни казват Деянията на апостолите, никой от тях да не бъде нужда. Поради тази причина в Рим бе направен опит да се възстанови тази древна традиция с дяконията в църквата „Свети Станислав“.

Падащите звезди

Нощта на свети Лаврентий традиционно се свързва с явлението на падащите звезди. Те напомнят за горящите въглища, върху които светецът е убит. В този период Земята преминава през метеорния поток на Персеидите. В стихотворението, озаглавено „X август“, Джовани Пасколи интерпретира „дъжда“ от падащи звезди, който се превръща в река от небесни сълзи.

„Свети Лаврентий, знам защо толкова много

звезди по тихия въздух

изгарят и падат, защото толкова плач

във вдлъбнатото небе блести“...

10 Август 2021, 10:16